Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 22/2011 účinný od 12.01.2021 do 31.07.2021

Platnosť od: 29.01.2011
Účinnosť od: 12.01.2021
Účinnosť do: 31.07.2021
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna hospodárska politika, Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUDDSEUPP1ČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 22/2011 s účinnosťou od 12.01.2021 na základe 3/2021

Neevidujeme žiadne komentáre k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore