Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 209/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob a obdobie, ku ktorému sa zisťuje stav majetku štátu, rozsah a lehota predkladania informácií o majetku štátu Štátnej pokladnici v znení neskorších predpisov 218/2010 účinný od 01.07.2010

Platnosť od: 20.05.2010
Účinnosť od: 01.07.2010
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Štátna hospodárska politika, Informácie a informačný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 209/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob a obdobie, ku ktorému sa zisťuje stav majetku štátu, rozsah a lehota predkladania informácií o majetku štátu Štátnej pokladnici v znení neskorších predpisov 218/2010 účinný od 01.07.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 218/2010 s účinnosťou od 01.07.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 209/2004 Z. z., ktorou sa ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 8 písm. b) a § 22 ods. 2 zákona č. ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 209/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) § 2 ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 3 ods. 2 sa číslo „2009“ nahrádza číslom „2011“ a číslo „2010“ sa nahrádza ...

3.

V § 3 ods. 3 sa číslo „2010“ nahrádza číslom „2012“.

4.

V prílohe časti Vysvetlivky bode 10 sa číslo „2009“ nahrádza číslom „2011“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2010.

v z. Peter Kažimír v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore