Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých 207/2016 účinný od 01.07.2016 do 31.10.2023

Platnosť od: 30.06.2016
Účinnosť od: 01.07.2016
Účinnosť do: 31.10.2023
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske právo, Občianske súdne konanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 207/2016 s účinnosťou od 01.07.2016
RUŠÍ PREDPIS:
474/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí 474/2011 účinný od 01.01.2012 do 31.05.2016
MENENÝ:
413/2023 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 207/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých 413/2023 účinný od 01.11.2023
VYKONÁVACIE PREDPISY:
161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok 161/2015 účinný od 01.01.2025
Načítavam znenie...
MENU
Hore