Všetky konsolidované znenia predpisu 207/2016

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.11.2023 413/2023 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 207/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých 413/2023 účinný od 01.11.2023
2 01.07.2016 účinný od 01.07.2016 do 31.10.2023
MENU
Hore