Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70728
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
25.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 451/2006 Z. z. o odbornom lesnom hospodárovi 206/2019 účinný od 01.08.2019


Platnosť od: 12.07.2019
Účinnosť od: 01.08.2019
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Oblasť: Lesy a lesné hospodárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 451/2006 Z. z. o odbornom lesnom hospodárovi 206/2019 účinný od 01.08.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 206/2019 s účinnosťou od 01.08.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 451/2006 ...

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 66 písm. g) zákona ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 451/2006 Z. z. o odbornom lesnom ...

1.

V § 1 ods. 2 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v ...

2.

§ 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Žiadosť o vykonanie skúšky, ktorú žiadateľ predkladá do piatich rokov od predloženia ...

3.

V § 2 ods. 2 písm. c) sa slová „lesných hospodárskych plánov“ nahrádzajú slovami „programov ...

4.

V § 3 odsek 2 znie:

„(2) Za predsedu komisie a člena komisie možno po prerokovaní so Slovenskou lesníckou komorou ...

5.

V § 4 ods. 3 a § 5 ods. 1 prvej vete sa slová „krajskému lesnému úradu“ nahrádzajú slovami ...

6.

V § 5 ods. 1 prvej vete sa za slovo „osvedčenia“ vkladajú slová „a zápis do registra odborných ...

7.

V § 5 ods. 2 prvá veta znie: „Osvedčenie sa žiadateľovi vydá na základe protokolu podľa § ...

8.

Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:

„§ 5a (1) Žiadosť o odpustenie vykonania skúšky a absolvovania praxe v lesníckych činnostiach ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 4 znejú:

„3) § 6 ods. 3 písm. a) vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. ...

9.

V § 6 sa slovo „Odňatie“ nahrádza slovami „Zánik platnosti“.

10.

V § 7 písm. a) sa vypúšťa čiarka za slovom „narodenia“ a slová „číslo občianskeho preukazu ...

11.

V § 7 písmená b) až e) znejú:

„b) číslo osvedčenia, dátum zápisu do registra, miesto a dátum vydania osvedčenia a orgán ...

12.

§ 7 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
dátum účasti hospodára na školení.“.

13.

Prílohy č. 1 až 3 znejú:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 1 k vyhláške č. 451/2006 Z. z. Prevziať prílohu - Príloha ...

14.

Vyhláška sa dopĺňa prílohou č. 4, ktorá znie:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 4 k vyhláške č. 451/2006 Z. z.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2019.

Gabriela Matečná v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore