Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70496
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov 200/2002 účinný od 20.04.2002 do 31.10.2009


Platnosť od: 20.04.2002
Účinnosť od: 20.04.2002
Účinnosť do: 31.10.2009
Autor: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Stredné školstvo, Základné školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov 200/2002 účinný od 20.04.2002 do 31.10.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 200/2002 s účinnosťou od 20.04.2002

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. ...

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti ...

1.

V § 2 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „u majstrov odbornej ...

2.

V § 4 ods. 3 druhá veta znie:

„U učiteľa je súčasťou odbornej a pedagogickej spôsobilosti aj vyučovanie jeho aprobačných ...

3.

V § 6 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a absolvovali I. kvalifikačnú skúšku ...

4.

V § 7 ods. 1 a 2 sa za slovo „problémov" vkladajú slová „výchovy a".

5.

V § 9 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo získanie akademického titulu ...

6.

V § 9 ods. 2 sa za slovo „praxe" vkladajú tieto slová: „a po absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky ...

7.

V § 10 ods. 4 sa slová „v rozsahu jednej polovice týždennej miery vyučovacej povinnosti zníženej ...

8.

V § 10 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 5.

9.

Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý znie:

„§ 10a (1) Za pedagogického zamestnanca, ktorý spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti, sa považuje ...

10.

V Prílohe časti I. UČITELIA MATERSKÝCH ŠKÔL sa časť Úplné stredné odborné vzdelanie dopĺňa ...

„14. úplné stredné vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium predškolskej pedagogiky“. ...

11.

V Prílohe časti II. UČITELIA 1. - 4. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY sa časť Vzdelanie uznané ako ...

„12. len na vyučovanie predmetov hudobná výchova a výtvarná výchova absolvovanie štúdia na ...

12.

V Prílohe časti III. UČITELIA VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV 5. - 9. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY ...

„24. len na vyučovanie predmetov hudobná výchova a výtvarná výchova absolvovanie štúdia na ...

Doterajšie body 24 až 29 sa označujú ako body 25 až 30.

13.

V Prílohe časti V. UČITELIA VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH časti Vysokoškolské ...

„4. na vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov v cudzom jazyku na bilingválnych stredných ...

14.

V Prílohe časti VI. UČITELIA ODBORNÝCH PREDMETOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH časti A. TECHNICKÉ PREDMETY ...

„5. na vyučovanie odborných predmetov v cudzom jazyku na bilingválnych stredných školách požadované ...

15.

V Prílohe časti VI. UČITELIA ODBORNÝCH PREDMETOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH časti B. POĽNOHOSPODÁRSKE ...

„4. na vyučovanie odborných predmetov v cudzom jazyku na bilingválnych stredných školách požadované ...

16.

V Prílohe časti VI. UČITELIA ODBORNÝCH PREDMETOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH časti C. VETERINÁRNE ...

„1. študijný odbor veterinárne vedy a doplňujúce pedagogické štúdium alebo študijný odbor ...

17.

V Prílohe časti VI. UČITELIA ODBORNÝCH PREDMETOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH časti D. FARMACEUTICKÉ ...

„2. na vyučovanie odborných predmetov v cudzom jazyku na bilingválnych stredných školách požadované ...

18.

V Prílohe časti VI. UČITELIA ODBORNÝCH PREDMETOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH časti E. ZDRAVOTNÍCKE ...

„6. na vyučovanie odborných predmetov v cudzom jazyku na bilingválnych stredných školách požadované ...

19.

V Prílohe časti VI. UČITELIA ODBORNÝCH PREDMETOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH časti F. EKONOMICKÉ PREDMETY ...

„3. na vyučovanie odborných predmetov v cudzom jazyku na bilingválnych stredných školách požadované ...

20.

V Prílohe časti VI. UČITELIA ODBORNÝCH PREDMETOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH časti F. EKONOMICKÉ PREDMETY ...

„7. na vyučovanie predmetu tovaroznalectvo aj vysokoškolské vzdelanie - študijný odbor vnútorný ...

21.

V Prílohe časti VI. UČITELIA ODBORNÝCH PREDMETOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH časti H. OSTATNÉ PREDMETY ...

„4. na vyučovanie odborných predmetov základy botaniky, kvetinárstvo a ovocinárstvo v odborných ...

22.

V Prílohe časti X. VYCHOVÁVATELIA ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ časti ŠKOLSKÉ KLUBY DETÍ sa ...

„11. úplné stredné vzdelanie a dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium na strednej pedagogickej ...

23.

V Prílohe časti XII. VYCHOVÁVATELIA V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB sa na konci pripája táto ...

„Poznámka: V detskom domove rodinného typu, v ktorom pôsobia manželia - vychovávatelia sa požadované ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Milan Ftáčnik v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore