Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii hnojív a uznávaní výsledkov laboratórnych a vegetačných skúšok hnojív 20/2001 účinný od 01.02.2001 do 14.06.2005

Platnosť od: 30.01.2001
Účinnosť od: 01.02.2001
Účinnosť do: 14.06.2005
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Ochrana životného prostredia, Výskumné ústavy a pracoviská

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii hnojív a uznávaní výsledkov laboratórnych a vegetačných skúšok hnojív 20/2001 účinný od 01.02.2001 do 14.06.2005
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 20/2001 s účinnosťou od 01.02.2001
Načítavam znenie...
MENU
Hore