Všetky konsolidované znenia predpisu 2/2013

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 15.01.2013 účinný od 15.01.2013
MENU
Hore