Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70502
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
10.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o personálnej bezpečnosti 2/2002 účinný od 15.01.2002 do 30.04.2004


Platnosť od: 11.01.2002
Účinnosť od: 15.01.2002
Účinnosť do: 30.04.2004
Autor: Národný bezpečnostný úrad
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy, Bezpečnosť a obrana štátu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o personálnej bezpečnosti 2/2002 účinný od 15.01.2002 do 30.04.2004
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 2/2002 s účinnosťou od 15.01.2002

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Národného bezpečnostného úradu

o personálnej bezpečnosti

Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „úrad“) podľa § 6 ods. 9 a § 31 ods. 5 zákona č. ...

§ 1
(1)

Pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, pred zmenou pracovného ...

(2)

Pri vzniku služobného pomeru4) musí byť oprávnená osoba oboznámená s povinnosťami pri ochrane ...

(3)

Ak je osoba navrhovaná na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne ...

(4)

Žiadosť a podkladové materiály6) na vydanie vyjadrenia pre vedúcich štátnych orgánov7), ktorých ...

(5)

Po prijatí vyjadrenia úradu musí byť oprávnená osoba oboznámená s povinnosťami pri ochrane ...

(6)

Vyjadrenie úradu, záznam o určení navrhovanej osoby pre príslušný stupeň utajenia a vyhlásenie ...

(7)

Na vydanie nového vyjadrenia sa vzťahujú ustanovenia odsekov 3, 5 a 6.

(8)

Ak sa oprávnenej osobe zmení rozsah oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami, vyhotoví sa ...

(9)

Ak úrad vydáva vyjadrenie v súvislosti s výmenou utajovaných skutočností8) a medzinárodná zmluva, ...

a)

meno a priezvisko osoby,

b)

dátum, miesto narodenia a rodné číslo,

c)

odôvodnenie žiadosti,

d)

vymedzenie požadovaného stupňa utajenia,

e)

kópiu vyjadrenia orgánu vykonávajúceho bezpečnostnú previerku pri stupňoch utajenia Prísne tajné, ...

f)

záznam o určení navrhovanej osoby pri stupni utajenia Vyhradené.

(10)

Žiadosť podľa odseku 9 sa zasiela na každú osobu samostatne.

§ 2
(1)

V zázname o zániku oprávnenia9) osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami podľa prílohy ...

a)

meno a priezvisko,

b)

rodné číslo,

c)

dátum a číslo vyjadrenia orgánu vykonávajúceho bezpečnostné previerky pri stupňoch utajenia ...

d)

dôvod a dátum zániku oprávnenia, v prípade smrti sa uvedie dátum úmrtia a v prípade vyhlásenia ...

e)

dátum a číslo protokolu o odovzdaní utajovaných skutočností,

f)

podpis vedúceho a osoby, ktorej oprávnenie zaniklo.

(2)

Ak oprávnená osoba odmietne podpísať záznam o zániku oprávnenia, vykoná sa o tom do záznamu ...

(3)

Záznam o zániku oprávnenia vedúcich štátnych orgánov7) zasiela úradu príslušný ústredný ...

(4)

Záznam o zániku oprávnenia sa zakladá do osobného spisu.3)

§ 3
Oznámenie o oprávnených osobách s osobitným postavením obsahuje
a)

meno a priezvisko,

b)

dátum narodenia a rodné číslo,

c)

funkciu,

d)

dátum vzniku oprávnenia.

§ 4
(1)

V štátnom orgáne alebo v inej právnickej osobe môže úlohy na úseku ochrany utajovaných skutočností ...

(2)

V žiadosti o vydanie osvedčenia zasielanej úradu sa uvádza názov a sídlo štátneho orgánu alebo ...

(3)

Žiadosť o vydanie osvedčenia pre bezpečnostného zamestnanca v právnickej osobe zasiela úradu ...

(4)

Osvedčenie úradu o absolvovaní školenia o ochrane utajovaných skutočností sa zakladá do osobného ...

§ 5
(1)

Evidencia oprávnených osôb pre stupeň utajenia Vyhradené a evidencia osôb, ktorým toto oprávnenie ...

a)

osobný dotazník,

b)

životopis,

c)

výpis z registra trestov,

d)

súhlas s oprávnením oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené podľa ...

e)

kópiu vyhlásenia o mlčanlivosti,

f)

kópiu záznamu o určení navrhovanej osoby pre stupeň utajenia Vyhradené,

g)

ďalšie doklady, napríklad zmenu rozsahu, oslobodenie od povinnosti mlčanlivosti, záznam o zániku ...

h)

vyhodnotenie bezpečnostnej previerky.

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na oprávnené osoby podľa ustanovenia § 1 ods. 2.

(3)

Zoznam oprávnených osôb pre stupeň utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné obsahuje

a)

meno a priezvisko oprávnenej osoby,

b)

funkciu,

c)

dátum a číslo vyjadrenia orgánu vykonávajúceho bezpečnostné previerky,

d)

rozsah oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami.

(4)

Zoznam osôb, ktorým zaniklo oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia ...

a)

meno a priezvisko osoby,

b)

stupeň utajenia, pre ktorý bola oprávnená osoba určená,

c)

dátum vzniku oprávnenia,

d)

dátum a dôvod zániku oprávnenia.

(5)

Evidencia osôb oslobodených od povinnosti mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach obsahuje písomný ...

§ 6
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2002.

Ján Mojžiš v. r.

Poznámky

 • 1)  § 76 ods. 5 zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2)  § 17 zákona č. 241/2001 Z. z.
 • 3)  § 29 zákona č. 241/2001 Z. z.
 • 4)  § 32 ods. 2 zákona č. 241/2001 Z. z.
 • 5)  § 18 písm. b) zákona č. 241/2001 Z. z.
 • 6)  § 17 zákona č. 241/2001 Z. z.
 • 7)  § 28 ods. 4 zákona č. 241/2001 Z. z.
 • 8)  § 56 ods. 7 zákona č. 241/2001 Z. z.
 • 9)  § 40 zákona č. 241/2001 Z. z.
 • 10)  § 10 ods. 3 zákona č. 241/2001 Z. z.
 • 11)  § 41 ods. 3, 4 a 5 zákona č. 241/2001 Z. z.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore