Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia 196/2014 účinný od 15.07.2014

Platnosť od: 15.07.2014
Účinnosť od: 15.07.2014
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia 196/2014 účinný od 15.07.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 196/2014 s účinnosťou od 15.07.2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. ...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 346/2013 Z. ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických ...

1.

V § 1 sa slová „osobitnom predpise.1)“ nahrádzajú slovami „prílohách III a IV smernice Európskeho ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.

2.

Príloha vrátane nadpisu znie:

„Príloha k vyhláške č. 465/2013 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2014.

Peter Žiga v.r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore