Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70726
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu a postupe pri poskytovaní informácií nevyhnutných na výkon štátnej správy 193/2014 účinný od 01.09.2014


Platnosť od: 09.07.2014
Účinnosť od: 01.09.2014
Autor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu a postupe pri poskytovaní informácií nevyhnutných na výkon štátnej správy 193/2014 účinný od 01.09.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 193/2014 s účinnosťou od 01.09.2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu a postupe pri poskytovaní informácií nevyhnutných na ...

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 95 ods. 1 písm. c) zákona č. 251/2012 Z. ...

§ 1

Výrobca elektriny s celkovým inštalovaným výkonom zariadení na výrobu elektriny viac ako 100 ...

a)

predpokladanej ročnej výrobe elektriny každoročne do 31. decembra na nasledujúci rok,

b)

skutočnej ročnej výrobe elektriny a spotrebovaných palivách súvisiacich s výrobou elektriny každoročne ...

c)

predpokladanej výrobe elektriny na obdobie piatich rokov každoročne do 31. decembra.

§ 2

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy poskytuje informácie o

a)

predpokladanom ročnom množstve prepravenej elektriny prenosovou sústavou pre dodávky koncovým odberateľom ...

b)

predpokladanom ročnom množstve prepravenej elektriny prenosovou sústavou pre dodávky do distribučných ...

c)

predpokladanom ročnom množstve prepravenej elektriny prenosovou sústavou na cezhraničný prenos ...

d)

skutočnom ročnom množstve prepravenej elektriny prenosovou sústavou pre dodávky koncovým odberateľom ...

e)

skutočnom ročnom množstve prepravenej elektriny prenosovou sústavou pre dodávky do distribučných ...

f)

skutočnom ročnom množstve prepravenej elektriny prenosovou sústavou pre cezhraničný prenos elektriny ...

g)

skutočnom ročnom množstve sumárne dovezenej elektriny a sumárne vyvezenej elektriny z vymedzeného ...

h)

počte koncových odberateľov elektriny pripojených do prenosovej sústavy každoročne do 31. marca ...

i)

predpokladanej spotrebe elektriny na obdobie piatich rokov v rámci vymedzeného územia každoročne ...

j)

kvalite a úrovni údržby sústavy každoročne do 31. marca za predchádzajúci rok a na príslušný ...

§ 3

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy poskytuje informácie o

a)

predpokladanom ročnom množstve prepravenej elektriny distribučnou sústavou celkom každoročne do ...

b)

predpokladanom ročnom množstve prepravenej elektriny distribučnou sústavou koncovým odberateľom ...

c)

predpokladanom ročnom množstve prepravenej elektriny distribučnou sústavou odberateľom elektriny ...

d)

skutočnom ročnom množstve prepravenej elektriny distribučnou sústavou celkom každoročne do 31. ...

e)

skutočnom ročnom množstve prepravenej elektriny distribučnou sústavou koncovým odberateľom elektriny ...

f)

skutočnom ročnom množstve prepravenej elektriny distribučnou sústavou odberateľom elektriny v ...

g)

počte koncových odberateľov elektriny pripojených do distribučnej sústavy každoročne do 31. ...

h)

počte odberateľov elektriny v domácnosti pripojených do distribučnej sústavy každoročne do 31. ...

i)

predpokladanej distribúcii elektriny na obdobie piatich rokov v rámci časti vymedzeného územia ...

j)

kvalite a úrovni údržby distribučnej sústavy každoročne do 31. marca za predchádzajúci rok ...

§ 4

Dodávateľ elektriny poskytuje informácie o

a)

predpokladanej ročnej dodávke elektriny koncovým odberateľom elektriny každoročne do 31. decembra ...

b)

predpokladanej ročnej dodávke elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti každoročne do 31. ...

c)

predpokladanej ročnej dodávke elektriny zabezpečenej z územia mimo vymedzeného územia s členením ...

d)

predpokladanej ročnej dodávke elektriny mimo vymedzeného územia s členením podľa krajín dodávky ...

e)

skutočnej ročnej dodávke elektriny odberateľom elektriny mimo domácnosti každoročne do 31. marca ...

f)

kvalifikovane odhadnutej ročnej dodávke elektriny odberateľom elektriny v domácnosti každoročne ...

g)

skutočnej ročnej dodávke elektriny zabezpečenej z územia mimo vymedzeného územia s členením ...

h)

skutočnej ročnej dodávke elektriny mimo vymedzeného územia s členením podľa krajín dodávky ...

i)

počte koncových odberateľov elektriny k 31. decembru predchádzajúceho roka každoročne do 31. ...

j)

počte odberateľov elektriny v domácnosti k 31. decembru predchádzajúceho roka každoročne do 31. ...

k)

predpokladanej dodávke elektriny na obdobie piatich rokov v rámci vymedzeného územia každoročne ...

§ 5

Výrobca plynu poskytuje informácie o

a)

predpokladanej ročnej výrobe plynu každoročne do 31. decembra na nasledujúci rok,

b)

predpokladanej ročnej dodávke plynu do prepravnej siete a do distribučnej siete každoročne do 31. ...

c)

skutočnej štvrťročnej výrobe plynu do 30 dní po ukončení každého štvrťroka,

d)

skutočnej štvrťročnej dodávke plynu do prepravnej siete a do distribučnej siete do 30 dní po ...

e)

spotrebe plynu a biometánu každoročne do 31. marca za prechádzajúci rok.

§ 6

Prevádzkovateľ prepravnej siete poskytuje informácie o

a)

predpokladanom ročnom množstve prepraveného plynu pre dodávky koncovým odberateľom plynu pripojeným ...

b)

predpokladanom ročnom množstve prepraveného plynu pre dodávky do distribučných sietí pripojených ...

c)

predpokladanom ročnom množstve prepraveného plynu pre cezhraničnú prepravu plynu vo vstupných ...

d)

skutočnom štvrťročnom množstve prepraveného plynu pre dodávky koncovým odberateľom plynu pripojeným ...

e)

skutočnom štvrťročnom množstve prepraveného plynu pre dodávky do distribučných sietí pripojených ...

f)

skutočnom štvrťročnom množstve prepraveného plynu pre cezhraničnú prepravu plynu vo vstupných ...

g)

počte pripojených koncových odberateľov plynu každoročne do 30. januára za predchádzajúci rok, ...

h)

kvalite a úrovni údržby prepravnej siete každoročne do 30. januára za predchádzajúci rok a na ...

§ 7

Prevádzkovateľ distribučnej siete poskytuje informácie o

a)

predpokladanom ročnom množstve distribuovaného plynu celkom každoročne do 31. decembra na nasledujúci ...

b)

predpokladanom ročnom množstve distribuovaného plynu koncovým odberateľom plynu pripojeným do ...

c)

predpokladanom ročnom množstve distribuovaného plynu odberateľom plynu v domácnosti pripojeným ...

d)

predpokladanom ročnom množstve distribuovaného plynu do iných distribučných sietí každoročne ...

e)

skutočnom štvrťročnom množstve distribuovaného plynu celkom do 30 dní po ukončení štvrťroka, ...

f)

skutočnom štvrťročnom množstve distribuovaného plynu koncovým odberateľom plynu pripojeným ...

g)

skutočnom štvrťročnom množstve distribuovaného plynu odberateľom plynu v domácnosti pripojeným ...

h)

skutočnom štvrťročnom množstve distribuovaného plynu do iných distribučných sietí do 30 dní ...

i)

počte splynofikovaných obcí v rámci časti vymedzeného územia každoročne do 31. marca za predchádzajúci ...

j)

počte koncových odberateľov plynu pripojených do distribučnej siete každoročne do 31. marca za ...

k)

počte odberateľov plynu v domácnosti pripojených do distribučnej siete každoročne do 31. marca ...

l)

kvalite a úrovni údržby siete každoročne do 31. marca za predchádzajúci rok aj za príslušný ...

m)

opatreniach na pokrytie špičkovej spotreby plynu každoročne do 31. marca za predchádzajúci rok ...

n)

predpokladanej spotrebe plynu na obdobie piatich rokov v rámci časti vymedzeného územia každoročne ...

§ 8

Prevádzkovateľ zásobníka poskytuje informácie o

a)

predpokladanom stave zásob na začiatku vtlačnej sezóny v členení pre potreby užívateľov so ...

b)

predpokladanom maximálnom vtlačnom výkone zásobníka každoročne do 31. decembra na nasledujúci ...

c)

predpokladanom stave zásob na začiatku ťažobnej sezóny v členení pre potreby užívateľov so ...

d)

predpokladanom maximálnom ťažobnom výkone zásobníka každoročne do 31. marca na príslušný ...

e)

skutočnom stave zásob na začiatku vtlačnej sezóny v členení pre potreby užívateľov so sídlom ...

f)

skutočnom maximálnom vtlačnom výkone zásobníka každoročne do 31. decembra za príslušný rok, ...

g)

skutočnom stave zásob na začiatku ťažobnej sezóny v členení pre potreby užívateľov so sídlom ...

h)

skutočnom maximálnom ťažobnom výkone zásobníka každoročne do 31. marca za predchádzajúci ...

i)

kvalite a úrovni údržby zariadení zásobníka každoročne do 31. marca za predchádzajúci rok.

§ 9

Dodávateľ plynu poskytuje informácie o

a)

predpokladanej ročnej dodávke plynu koncovým odberateľom plynu každoročne do 31. decembra na nasledujúci ...

b)

predpokladanej ročnej dodávke plynu odberateľom plynu v domácnosti každoročne do 31. decembra ...

c)

predpokladanej ročnej dodávke plynu zabezpečenej z územia mimo vymedzeného územia s členením ...

d)

predpokladanej ročnej dodávke plynu mimo vymedzeného územia s členením podľa výstupného bodu ...

e)

skutočnej štvrťročnej dodávke plynu koncovým odberateľom plynu do 30 dní po ukončení každého ...

f)

kvalifikovanom odhade štvrťročnej dodávky plynu odberateľom plynu v domácnosti do 30 dní po ukončení ...

g)

skutočnej štvrťročnej dodávke plynu zabezpečenej z územia mimo vymedzeného územia s členením ...

h)

skutočnej štvrťročnej dodávke plynu mimo vymedzeného územia s členením podľa výstupného ...

i)

počte koncových odberateľov plynu k 31. decembru predchádzajúceho roka každoročne do 31. marca, ...

j)

počte odberateľov plynu v domácnosti k 31. decembru predchádzajúceho roka každoročne do 31. marca, ...

k)

predpokladanej dodávke plynu na obdobie piatich rokov každoročne do 31. decembra.

§ 10
(1)

Výrobca elektriny s celkovým inštalovaným výkonom zariadení na výrobu elektriny nad 50 MW poskytuje ...

(2)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy poskytuje informácie o neplánovanom prerušení prepravy elektriny ...

(3)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy poskytuje informácie o neplánovanom prerušení prepravy elektriny ...

(4)

Výrobca plynu poskytuje informácie o neplánovanom znížení výroby plynu o viac ako 50 % bezodkladne ...

(5)

Prevádzkovateľ prepravnej siete poskytuje informácie o neplánovanom znížení množstva prepravovaného ...

(6)

Prevádzkovateľ distribučnej siete poskytuje informácie o neplánovanom znížení množstva distribuovaného ...

§ 11

Informácie podľa § 1 až 10 sa poskytujú v elektronickej podobe.

§ 12
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2014 okrem § 10, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra ...

Tomáš Malatinský v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore