Všetky konsolidované znenia predpisu 19/2016

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.10.2019 266/2019 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 19/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov 266/2019 účinný od 01.10.2019
2 01.02.2016 účinný od 01.02.2016 do 30.09.2019
3 01.01.2016 účinný od 01.01.2016 do 31.01.2016
MENU
Hore