Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
12.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby a dispečingu, podrobnosti o označovaní ambulancie dopravnej zdravotnej služby, označovaní ochranných odevov zamestnancov ambulancie dopravnej zdravotnej služby a vzor žiadanky na prepravu 189/2019 účinný od 15.07.2019


Platnosť od: 04.07.2019
Účinnosť od: 15.07.2019
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Lekári, zdravotnícki zamestnanci, Zdravotnícke zariadenia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby a dispečingu, podrobnosti o označovaní ambulancie dopravnej zdravotnej služby, označovaní ochranných odevov zamestnancov ambulancie dopravnej zdravotnej služby a vzor žiadanky na prepravu 189/2019 účinný od 15.07.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 189/2019 s účinnosťou od 15.07.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch ...

§ 1

Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej ...

§ 2

Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie dispečingu sú ...

§ 3

Podrobnosti o označovaní ambulancie dopravnej zdravotnej služby sú uvedené v prílohe č. 3.

§ 4

Podrobnosti o označovaní ochranných odevov zamestnancov ambulancie dopravnej zdravotnej služby sú ...

§ 5

Vzor žiadanky na prepravu ambulanciou dopravnej zdravotnej služby je uvedený v prílohe č. 5.

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2019.

Andrea Kalavská v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 189/2019 Z. z.

  MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE AMBULANCIE DOPRAVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY

  A.

  Materiálno-technickým vybavením ambulancie dopravnej zdravotnej služby typu A určenej na prevoz ...

  1.

  rádiokomunikačné zariadenie alebo mobilný telefón,

  2.

  GPS monitoring,

  3.

  polohovateľné nosidlo so sklopným polohovacím podvozkom a s bezpečnostnými popruhmi pre osobu ...

  4.

  transportné kreslo alebo schodolez,

  5.

  automatický externý defibrilátor (AED),

  6.

  vak prvej pomoci obsahujúci

  a)

  esmarchovo škrtidlo,

  b)

  fixačný golier,

  c)

  fixačnú dlahu na hornú končatinu, na opakované použitie – krátku,

  d)

  fixačnú dlahu na dolnú končatinu, na opakované použitie – dlhú,

  e)

  pinzetu,

  f)

  dýchaciu masku,

  g)

  multifunkčný záchranársky peán,

  h)

  tlakový obväz 3 ks,

  i)

  elastický obväz, šírka 6 cm 3 ks,

  j)

  hydrofilový obväz 3 ks,

  k)

  sterilné štvorce 5 ks,

  l)

  trojrohú šatku 2 ks,

  m)

  pruban rôznej veľkosti 1 ks,

  n)

  izotermickú fóliu 2 ks,

  o)

  leukoplast 1 ks,

  p)

  chirurgické jednorazové rukavice,

  q)

  jednorazové vrecká na zvracanie,

  r)

  dezinfekčný roztok,

  s)

  preväzové nožnice,

  t)

  nesterilné rukavice 5 párov,

  u)

  jednorazovú rúšku,

  v)

  dezinfekčný prostriedok na ruky.

  B.

  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie ...

  1.

  Počet ambulancií dopravnej zdravotnej služby podľa písmena A tvorí najmenej 80 % z celkového ...

  2.

  Pri preprave biologického materiálu určeného na vyšetrenie je ambulancia dopravnej zdravotnej služby ...

  C.

  1. Ambulancia dopravnej zdravotnej služby je personálne zabezpečená vodičom, ktorý má najmenej ...

  2.

  Pri preprave vopred nahlásenej imobilnej osoby na základe žiadanky na prepravu vystavenej poskytovateľom ...

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 189/2019 Z. z.

  MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE DISPEČINGU

  A.

  Základné funkčné priestory dispečingu tvoria

  1.

  dispečing označený nápisom „Dispečing ambulancie dopravnej zdravotnej služby“, ktorý má ...

  a)

  miestnosť dispečera podľa osobitného predpisu,3)

  b)

  dennú miestnosť s kuchynskou linkou,

  c)

  šatňu, umývadlo, toaletu, sprchovací kút,

  d)

  priestor s výlevkou na upratovanie a čistiacimi potrebami,

  2.

  stanica ambulancie dopravnej zdravotnej služby1) označená nápisom „Stanica ambulancie dopravnej ...

  a)

  miestnosť s kuchynskou linkou,

  b)

  šatňu, umývadlo, toaletu, sprchovací kút,

  c)

  priestor s výlevkou na upratovanie a čistiacimi potrebami,

  d)

  príručný sklad vybavený pomôckami na prepravu vopred nahlásených imobilných osôb, na prepravu ...

  3.

  odstavné a parkovacie plochy,5)

  4.

  priestory na umývanie, dezinfekciu a údržbu ambulancií dopravnej zdravotnej služby; tieto priestory ...

  Stanice ambulancie dopravnej zdravotnej služby a odstavné a parkovacie plochy môžu byť umiestnené ...

  B.

  Materiálno-technické vybavenie

  1.

  dispečingu tvorí

  a)

  technické zabezpečenie na nepretržité telekomunikačné prepojenie s operačným strediskom tiesňového ...

  b)

  telefónna linka na prevzatie požiadaviek na prepravu,

  c)

  technické zabezpečenie na spojenie s ambulanciami dopravnej zdravotnej služby,

  d)

  technické zabezpečenie na nahrávanie prichádzajúcich hovorov a odchádzajúcich hovorov,

  e)

  pracovný stôl,

  f)

  stolička,

  g)

  uzamykacia skriňa,

  h)

  počítač s pripojením na internet,

  2.

  stanice ambulancie dopravnej zdravotnej služby tvorí

  a)

  technické zabezpečenie na spojenie s dispečingom,

  b)

  pracovný stôl,

  c)

  stolička,

  d)

  uzamykacia skriňa na evidenciu a archiváciu záznamov o preprave a žiadaniek na prepravu.

  C.

  Personálne zabezpečenie dispečingu tvorí najmenej jeden operátor dispečingu s ukončeným stredoškolským ...

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 189/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - Podrobnosti o označovaní ambulancie dopravnej zdravotnej služby

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 189/2019 Z. z.

  PODROBNOSTI O OZNAČOVANÍ OCHRANNÝCH ODEVOV ZAMESTNANCOV AMBULANCIE DOPRAVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY

  Na ochrannom odeve6) zamestnancov ambulancie dopravnej zdravotnej služby je

  1.

  vpredu na ľavej strane hrudníka alebo pravej strane hrudníka umiestnená menovka s menom, priezviskom, ...

  2.

  na chrbte umiestnený nápis „DOPRAVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA“.

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 189/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor žiadanky na prepravu ambulanciou dopravnej zdravotnej služby

Poznámky

 • 1)  STN EN 1789 + A2 Vozidlá záchrannej zdravotnej služby a ich vybavenie. Cestné ambulancie.
 • 2)  Príloha č. 1 ods. 16 písm. c) vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. ...
 • 3)  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných ...
 • 4)  § 4 a 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z. z. o povinnom používaní bezpečnostných ...
 • 5)  STN 73 6056 Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel.
 • 6)  STN EN 1789+A2 Vozidlá záchrannej zdravotnej služby a ich vybavenie. Cestné ambulancie.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore