Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú prahové hodnoty na určenie, či dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov alebo rozhodnutie združenia podnikateľov má zanedbateľný účinok na hospodársku súťaž 188/2021 účinný od 01.06.2021

Platnosť od: 25.05.2021
Účinnosť od: 01.06.2021
Autor: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
Oblasť: Hospodárska súťaž

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú prahové hodnoty na určenie, či dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov alebo rozhodnutie združenia podnikateľov má zanedbateľný účinok na hospodársku súťaž 188/2021 účinný od 01.06.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 188/2021 s účinnosťou od 01.06.2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú prahové hodnoty na určenie, či dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov ...

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky podľa § 64 písm. a) zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej ...

§ 1
(1)

Zanedbateľný účinok na hospodársku súťaž má dohoda medzi podnikateľmi podľa § 3 ods. 1 zákona (ďalej ...

a)
celkový trhový podiel, ktorý majú strany dohody medzi podnikateľmi, ktorej účastníci podnikajú na rovnakej ...
b)
trhový podiel, ktorý má každá zo strán dohody medzi podnikateľmi, ktorej účastníci podnikajú na inej ...
c)
celkový trhový podiel, ktorý majú strany dohody medzi podnikateľmi nepresahuje 10 % na žiadnom z relevantných ...
d)
hospodárska súťaž na relevantnom trhu, ktorý je dotknutý dohodou medzi podnikateľmi, je obmedzená kumulatívnym ...
1.
celkový trhový podiel, ktorý majú strany dohody medzi konkurentmi, nepresahuje 5 % na ktoromkoľvek relevantnom ...
2.
trhový podiel, ktorý má každá zo strán dohody medzi nekonkurentmi, nepresahuje 5 % na ktoromkoľvek relevantnom ...
3.
celkový trhový podiel a ani trhový podiel žiadnej zo strán dohody medzi podnikateľmi nepresahuje 5 % ...
(2)

Dohoda medzi podnikateľmi má zanedbateľný účinok na hospodársku súťaž aj vtedy, ak trhové podiely účastníkov ...

§ 2

Rozhodnutie združenia podnikateľov má zanedbateľný účinok na hospodársku súťaž, ak toto združenie združuje ...

§ 3

Na posúdenie splnenia podmienok podľa § 1 a 2 sa trhový podiel podnikateľa určí ako súčet podielov na ...

a)
podnikateľa, ktorý je účastníkom dohody medzi podnikateľmi,
b)
podnikateľa, v ktorom má účastník dohody medzi podnikateľmi priamo alebo nepriamo
1.
podiel na základnom imaní vyšší ako polovicu,
2.
právo vykonávať viac ako polovicu hlasovacích práv,
3.
právo vymenovať viac ako polovicu členov orgánov podnikateľa, alebo
4.
právo riadiť jeho podnik,
c)
podnikateľa, ktorý má práva uvedené v písmene b) u účastníka dohody medzi podnikateľmi,
d)
podnikateľa, v ktorom má podnikateľ uvedený v písmene c) práva uvedené v písmene b) druhom až štvrtom ...
e)
podnikateľa, v ktorom dvaja alebo viacerí podnikatelia uvedení v písmenách a) až d) majú spoločne práva ...
§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2021.

Tibor Menyhart v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore