Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 600/2009 Z. z. o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo 181/2013 účinný od 15.07.2013

Platnosť od: 29.06.2013
Účinnosť od: 15.07.2013
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 600/2009 Z. z. o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo 181/2013 účinný od 15.07.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 181/2013 s účinnosťou od 15.07.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 600/2009 Z. z. ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 9 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 600/2009 Z. z. o osobitnom finančnom vzdelávaní ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) § 4 písm. a) zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve ...

2.

V prílohe č. 1 sa za písmeno „B“ vkladá nové písmeno „C“, ktoré znie:

„C. Sektor starobného dôchodkového sporenia 1. právna úprava starobného dôchodkového sporenia, 2. ...

Doterajšie písmená C až G sa označujú ako písmená D až H.

3.

V prílohe č. 1 sa slová „až E a G“ nahrádzajú slovami „až F a H“ a slová „až G“ ...

4.

Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2 k vyhláške č. 600/2009 Z. z. MINIMÁLNY POŽADOVANÝ POČET HODÍN OSOBITNÉHO ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2013.

Peter Kažimír v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore