Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71009
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 207/2018 Z. z. 178/2019 účinný od 01.01.2020


Platnosť od: 20.06.2019
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Oblasť: Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 207/2018 Z. z. 178/2019 účinný od 01.01.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 178/2019 s účinnosťou od 01.01.2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ...

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 40 ods. 1 písm. a) až e), g) až i), l), n) a ...

Čl. I

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová ...

1.

Nadpis nad § 7 až 11 znie:

„Cenová regulácia výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, výroby elektriny vysoko ...

2.

V § 7 odsek 1 znie:

„(1) Cenová regulácia podľa odsekov 2 až 19 a § 8 až 10 sa vzťahuje na výrobcu elektriny, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:

„25a) § 24 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z.“.

3.

V § 7 ods. 15 sa slová „príplatku Pznit zohľadňujúceho vývoj ceny primárneho paliva“ nahrádzajú ...

4.

V § 7 ods. 16 a 17 a § 8 ods. 1 písm. b) sa slovo „príplatok“ nahrádza slovom „korekcia“. ...

5.

V poznámke pod čiarou k odkazu 48 sa citácia „§ 6 ods. 4 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona ...

6.

V § 8 ods. 3 sa slová „Príplatok Pznit v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t pre i-té ...

7.

Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 8a Výpočet rozsahu podpory doplatkom a príplatkom (1) Doplatok Di v eurách/MWh za základný ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 48a až 48g znejú:

„48a) § 9 ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z. 48b) § 3 ods. 1 ...

8.

Za § 10 sa vkladajú § 10a a 10b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

§ 10a Spôsob výpočtu ceny vykupovanej elektriny, postup a podmienky uplatňovania cien (1) Základ ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 50a až 50f znejú:

50a) § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z. 50b) § 19 ...

9.

V § 12 ods. 12 sa vypúšťajú slová „a netrvajú viac ako 12 mesiacov“.

10.

Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 12a Podrobnosti o individuálnych sadzbách tarify za prevádzkovanie systému (1) Individuálna ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 52a až 52d znejú:

„52a) § 12 ods. 7 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z. 52b) § 12 ods. ...

11.

V § 13 odsek 3 znie:

„(3) Skutočná koncová spotreba elektriny na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste QSKSnpsoomt, ...

12.

V § 18 ods. 1 vzorec NPSszi a veličiny znejú:

„kde NPSszi sú náklady na prevádzkovanie systému pre i-ty subjekt zúčtovania s vlastnou zodpovednosťou ...

13.

V § 18 odseky 2 až 4 znejú:

„(2) Náklady na prevádzkovanie systému sa neuplatňujú za celkovú koncovú spotrebu elektriny ...

14.

V § 23 ods. 8 sa vypúšťajú slová „a netrvajú viac ako 12 mesiacov“.

15.

Za § 46a sa vkladá § 46b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 46b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2019 Podľa úprav účinných od ...

16.

Vyhláška sa dopĺňa prílohami č. 8 a 9, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 8 k vyhláške č. 18/2017 Z. z. Zoznam oprávnených priemyselných odvetví pre posúdenie ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2019 okrem čl. I siedmeho bodu a ôsmeho bodu § 10a, ...

Ľubomír Jahnátek v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore