Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70532
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
15.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti, ktorou sa vydáva organizačný a rokovací poriadok Štátnej komisie pre vedecké hodnosti 172/1964 účinný od 01.09.1964 do 29.07.1970


Platnosť od: 01.09.1964
Účinnosť od: 01.09.1964
Účinnosť do: 29.07.1970
Autor: Štátna komisia pre vedecké hodnosti
Oblasť: Vedecká činnosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 172/1964 s účinnosťou od 01.09.1964

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Štátnej komisie pre vedecké hodnosti

ktorou sa vydáva organizačný a rokovací poriadok Štátnej komisie pre vedecké hodnosti

Štátna komisia pre vedeké hodnosti vydáva podľa § 13 ods. 3 zákona č. 53/1964 Zb. o udeľovaní ...

§ 1
Štátna komisia pre vedecké hodnosti
(1)

Štátnu komisiu pre vedecké hodnosti (ďalej len „Štátna komisia“) tvoria predseda, podpredsedovia, ...

(2)

Členovia Štátnej komisie sú vymenúvaní z vysoko kvalifikovaných vedeckých pracovníkov, členov ...

(3)

Členovia Štátnej komisie iniciatívne sledujú úroveň kandidátskych skúšok, priebeh, úroveň ...

§ 2
Súčinnosť Štátnej komisie s Československou akadémiou vied, Ministerstvom školstva a kultúry <span class="shorten">...</span>

Kolektívne orgány i funkcionári Štátnej komisie spolupracujú pri plnení svojich úloh s Československou ...

§ 3
Funkcionári
(1)

Predseda zastupuje Štátnu komisiu navonok a zodpovedá za jej činnosť. Riadi prácu Štátnej komisie, ...

(2)

Podpredsedovia sa zúčastňujú podľa pokynov predsedu na riadení Štátnej komisie.

(3)

Vedecký sekretár pripravuje podľa pokynov predsedu materiál pre zasadnutie pléna a prezídia, organizuje ...

§ 4
Kolektívne orgány
(1)

Kolektívne orgány, v ktorých Štátna komisia rokuje a rozhoduje, sú jej plénum a prezídium.

(2)

Plénum tvoria predseda, podpredsedovia, vedecký sekretár a všetci ostatní členovia.

(3)

Prezídium tvoria predseda, podpredsedovia, vedecký sekretár a ďalší členovia, ktorých určí ...

(4)

Plénum a prezídium sú spôsobilé sa uznášať, ak sú prítomné najmenej dve tretiny ich členov. ...

(5)

Zasadnutia pléna a prezídia sú neverejné. Možno však na ne priznať zástupcov ústredných orgánov, ...

§ 5
Plénum
(1)

Plénum rokuje a rozhoduje o zásadných a všeobecných veciach patriacich do právomoci Štátnej ...

(2)

Plénum rokuje a rozhoduje aj o tých veciach patriacich do pôsobnosti prezídia, ktoré si samo vyhradilo ...

(3)

Plénum najmä určuje skupiny vied, vedy a odbory, v ktorých možno konať obhajoby a udeľovať vedeckého ...

(4)

Plénum zasadá najmenej trikrát do roka.

§ 6
Prezídium
(1)

Prezídium najmä pripravuje materiály pre zasadnutie pléna; koordinuje a zabezpečuje styk Štátnej ...

(2)

Prezídium prerokúva aj veci, ktoré mu prikázalo plénum a rozhoduje o nich.

(3)

V období, keď plénum nezasadá, môže prezídium rokovať a rozhodovať o veciach, ktoré patria ...

(4)

Prezídium zasadá spravidla raz za mesiac.

§ 7
Konanie o odvolaniach a námietkach
(1)

Pri rokovaní Štátnej komisie o odvolaniach alebo námietkach alebo pri prerokúvaní iniciatívneho ...

(2)

Pred rozhodnutím vypočuje Štátna komisia (ústne alebo písomne) orgán, ktorý rozhodol, a pri ...

(3)

O odvolaní alebo námietkach rozhodne Štátna komisia spravidla do štyroch mesiacov odo dňa doručenia ...

§ 8
Pracovné skupiny

Kolektívne orgány Štátnej komisie alebo členovia prezídia môžu v prípade potreby zriaďovať ...

§ 9
Sekretáriát
(1)

Sekretariát Štátnej komisie je zriadený pri Ministerstve školstva a kultúry, zabezpečuje činnosť ...

(2)

Sekretariát sa podieľa na príprave materiálov pre rokovanie jednotlivých orgánov Štátnej komisie, ...

(3)

Náklady spojené s činnosťou Štátnej komisie sú zabezpečené v pláne a rozpočte Ministerstva ...

§ 10
Uverejňovanie oznámení a rozhodnutí Štátnej komisie

Oznámenia a rozhodnutia Štátnej komisie, ktoré treba publikovať, sa uverejňujú vo Vesníku Ministerstva ...

§ 11
Náhrada výdavkov

Náhrady cestovných a iných výdavkov vzniknuté členom Štátnej komisie a členom pracovných skupín ...

Záverečné ustanovenie
§ 12

Zrušuje sa vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti č. 11/1960 Zb., ktorou sa vydáva organizačný ...

§ 13

Tento poriadok nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Predseda Štátnej komisie pre vedecké hodnoty:

akademik Katětov v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore