Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72045
Dôvodové správy: 2582
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie zariadení a systémov využívaných pri prevádzkovaní hazardných hier 17/2009 účinný od 01.06.2016


Platnosť od: 30.01.2009
Účinnosť od: 01.06.2016
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Lotérie a hazardné hry

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie zariadení a systémov využívaných pri prevádzkovaní hazardných hier 17/2009 účinný od 01.06.2016
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 17/2009 s účinnosťou od 01.06.2016 na základe 178/2016

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva financií Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie zariadení a systémov využívaných pri ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 57a písm. b) zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných ...

§ 1
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie výherných prístrojov
(1)

Žiadosť o odborné posudzovanie výherných prístrojov obsahuje:

a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa, prevádzkovateľa hazardnej hry (ďalej len „prevádzkovateľ“) a vlastníka ...
b)
názov výherného prístroja s uvedením jeho
1.
typu,
2.
výrobcu,
3.
výrobného čísla,
4.
mesiaca a roku výroby,
c)
názov programu hazardnej hry s uvedením jeho
1.
verzie,
2.
výrobcu,
d)
hernú menu,
e)
doplňujúce technické údaje, napríklad prémiové hry a bonusy,
f)
požadovaný začiatok platnosti osvedčenia a dobu platnosti osvedčenia,
g)
spôsob prijímania peňažných prostriedkov a spôsob vyplácania peňažných prostriedkov.
(2)

Prílohou žiadosti o odborné posudzovanie výherných prístrojov sú:

a)
výpis z obchodného registra alebo kópia výpisu z obchodného registra prevádzkovateľa, nie starší ako ...
b)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúca založenie ...
c)
výpis z obchodného registra alebo kópia výpisu z obchodného registra vlastníka, nie starší ako tri mesiace, ...
d)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúca založenie ...
e)
kópia dokladu o nadobudnutí výherného prístroja, ktorým je faktúra s dodacím listom, kúpna zmluva, nájomná ...
f)
doklad od výrobcu alebo od ním poverenej osoby o pôvode programu hazardnej hry a o pôvode výherného ...
g)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na výherný prístroj uvedený v žiadosti o odborné posudzovanie neboli ...
h)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje vrátane príloh sú aktuálne, úplné, správne ...
(3)

Príloha uvedená v odseku 2 písm. a) sa predkladá len pri prvej žiadosti a pri každej zmene údajov prevádzkovateľa ...

(4)

Príloha uvedená v odseku 2 písm. c) sa predkladá len pri prvej žiadosti a pri každej zmene údajov vlastníka ...

§ 2
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi
(1)

Žiadosť o odborné posudzovanie technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi (ďalej len „technické ...

a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka a IČO žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka, ...
b)
názov technického zariadenia s uvedením jeho
1.
typu,
2.
výrobcu,
3.
výrobného čísla,
4.
roku výroby,
c)
názov programu hazardnej hry s uvedením jeho
1.
verzie,
2.
výrobcu,
d)
hernú menu,
e)
doplňujúce technické údaje, napríklad prémiové hry a bonusy,
f)
požadovaný začiatok platnosti osvedčenia a dobu platnosti osvedčenia,
g)
počet hracích miest s uvedením ich výrobných čísel, ak boli výrobcom pridelené,
h)
minimálnu výšku vkladu pre jednu pozíciu a maximálnu výšku vkladu pre jednu pozíciu,
i)
spôsob prijímania peňažných prostriedkov a spôsob vyplácania peňažných prostriedkov.
(2)

Prílohou žiadosti o odborné posudzovanie technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi sú:

a)
výpis z obchodného registra alebo kópia výpisu z obchodného registra prevádzkovateľa, nie starší ako ...
b)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúca založenie ...
c)
výpis z obchodného registra alebo kópia výpisu z obchodného registra vlastníka, nie starší ako tri mesiace, ...
d)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúca založenie ...
e)
kópia dokladu o nadobudnutí technického zariadenia, ktorým je faktúra s dodacím listom, kúpna zmluva, ...
f)
doklad od výrobcu alebo od ním poverenej osoby o pôvode programu hazardnej hry a o pôvode technického ...
g)
technická špecifikácia technického zariadenia s uvedením najmä počtu hier, počtu kociek a počtu núl,
h)
kópia individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom technických zariadení; ...
i)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na technické zariadenie uvedené v žiadosti o odborné posudzovanie neboli ...
j)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje vrátane príloh sú aktuálne, úplné, správne ...
(3)

Príloha uvedená v odseku 2 písm. a) sa predkladá len pri prvej žiadosti a pri každej zmene údajov prevádzkovateľa ...

(4)

Príloha uvedená v odseku 2 písm. c) sa predkladá len pri prvej žiadosti a pri každej zmene údajov vlastníka ...

§ 3
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie terminálov a ďalších zariadení využívaných pri prevádzkovaní ...
(1)

Žiadosť o odborné posudzovanie terminálov a ďalších zariadení využívaných pri prevádzkovaní videohier ...

a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka a IČO žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka, ...
b)
názov terminálu s uvedením jeho
1.
typu,
2.
výrobcu,
3.
výrobného čísla,
4.
roku výroby,
c)
názov programu hazardnej hry s uvedením jeho
1.
verzie,
2.
výrobcu,
d)
hernú menu,
e)
doplňujúce technické údaje, napríklad prémiové hry a bonusy,
f)
požadovaný začiatok platnosti osvedčenia a dobu platnosti osvedčenia,
g)
počet terminálov s uvedením ich výrobných čísel,
h)
spôsob prijímania peňažných prostriedkov a spôsob vyplácania peňažných prostriedkov,
i)
adresu umiestnenia centrálneho počítačového systému.
(2)

Prílohou žiadosti o odborné posudzovanie terminálov a ďalších zariadení využívaných pri prevádzkovaní ...

a)
výpis z obchodného registra alebo kópia výpisu z obchodného registra prevádzkovateľa, nie starší ako ...
b)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúca založenie ...
c)
výpis z obchodného registra alebo kópia výpisu z obchodného registra vlastníka, nie starší ako tri mesiace, ...
d)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúca založenie ...
e)
kópia dokladu o nadobudnutí terminálu, ktorým je faktúra s dodacím listom, kúpna zmluva, nájomná zmluva ...
f)
doklad od výrobcu alebo od ním poverenej osoby o pôvode terminálu,
g)
technická špecifikácia terminálu s uvedením najmä možnosti prepojenia terminálov s centrálnym počítačovým ...
h)
kópia individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom videohier; to neplatí ...
i)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na terminál uvedený v žiadosti o odborné posudzovanie neboli súčasne ...
j)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje vrátane príloh sú aktuálne, úplné, správne ...
(3)

Príloha uvedená v odseku 2 písm. a) sa predkladá len pri prvej žiadosti a pri každej zmene údajov prevádzkovateľa ...

(4)

Príloha uvedená v odseku 2 písm. c) sa predkladá len pri prvej žiadosti a pri každej zmene údajov vlastníka ...

§ 4
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie zariadení využívaných pri prevádzkovaní binga
(1)

Žiadosť o odborné posudzovanie zariadení využívaných pri prevádzkovaní binga obsahuje:

a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka a IČO žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka, ...
b)
názov zariadenia využívaného pri prevádzkovaní binga s uvedením jeho
1.
typu,
2.
výrobcu,
3.
výrobného čísla, ak bolo pridelené,
4.
roku výroby,
c)
názov programu s uvedením jeho
1.
verzie,
2.
výrobcu,
d)
hernú menu,
e)
doplňujúce technické údaje, napríklad prémiové hry a bonusy,
f)
požadovaný začiatok platnosti osvedčenia a dobu platnosti osvedčenia,
g)
druh binga,
h)
typ žrebovacieho zariadenia binga,
i)
opis archivácie dát a žrebov,
j)
typy výhier a prémií,
k)
cenu žrebov a ich počet,
l)
spôsob prijímania peňažných prostriedkov a spôsob vyplácania peňažných prostriedkov,
m)
maximálnu výšku výhry,
n)
názov a adresu prevádzky binga.
(2)

Prílohou žiadosti o odborné posudzovanie zariadení využívaných pri prevádzkovaní binga sú:

a)
výpis z obchodného registra alebo kópia výpisu z obchodného registra prevádzkovateľa, nie starší ako ...
b)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúca založenie ...
c)
výpis z obchodného registra alebo kópia výpisu z obchodného registra vlastníka, nie starší ako tri mesiace, ...
d)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúca založenie ...
e)
kópia dokladu o nadobudnutí zariadenia využívaného pri prevádzkovaní binga, ktorým je faktúra s dodacím ...
f)
doklad od výrobcu alebo od ním poverenej osoby o pôvode programu a o pôvode zariadenia využívaného pri ...
g)
opis žrebovacieho systému binga,
h)
technická dokumentácia zariadenia využívaného pri prevádzkovaní binga so schémami zapojenia a prepojenia ...
i)
opis vybavenia centrálneho systému,
j)
herný plán v slovenskom jazyku,
k)
výpis programu v elektronickej forme,
l)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na zariadenie využívané pri prevádzkovaní binga uvedené v žiadosti ...
m)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje vrátane príloh sú aktuálne, úplné, správne ...
(3)

Príloha uvedená v odseku 2 písm. a) sa predkladá len pri prvej žiadosti a pri každej zmene údajov prevádzkovateľa ...

(4)

Príloha uvedená v odseku 2 písm. c) sa predkladá len pri prvej žiadosti a pri každej zmene údajov vlastníka ...

§ 5
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie elektronických spojení medzi jednotlivými miestami, na ktorých ...
(1)

Žiadosť o odborné posudzovanie elektronických spojení medzi jednotlivými miestami, na ktorých sa prevádzkujú ...

a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka a IČO žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka, ...
b)
názov terminálu pre iné hazardné hry, ako sú videohry, s uvedením jeho
1.
typu,
2.
výrobcu,
3.
výrobného čísla,
4.
roku výroby,
c)
názov programu hazardnej hry s uvedením jeho
1.
verzie,
2.
výrobcu,
d)
hernú menu,
e)
doplňujúce technické údaje, napríklad prémiové hry a bonusy,
f)
požadovaný začiatok platnosti osvedčenia a dobu platnosti osvedčenia,
g)
počet terminálov pre iné hazardné hry, ako sú videohry, s uvedením ich výrobných čísel, ak boli výrobcom ...
h)
spôsob prijímania peňažných prostriedkov a spôsob vyplácania peňažných prostriedkov,
i)
adresu umiestnenia centrálneho počítačového systému.
(2)

Prílohou žiadosti o odborné posudzovanie terminálov pre iné hazardné hry, ako sú videohry, sú:

a)
výpis z obchodného registra alebo kópia výpisu z obchodného registra prevádzkovateľa, nie starší ako ...
b)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúca založenie ...
c)
výpis z obchodného registra alebo kópia výpisu z obchodného registra vlastníka, nie starší ako tri mesiace, ...
d)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúca založenie ...
e)
kópia dokladu o nadobudnutí terminálu pre iné hazardné hry, ako sú videohry, ktorým je faktúra s dodacím ...
f)
doklad od výrobcu alebo od ním poverenej osoby o pôvode terminálu pre iné hazardné hry, ako sú videohry, ...
g)
technická špecifikácia s uvedením najmä možnosti prepojenia terminálov pre iné hazardné hry, ako sú ...
h)
kópia individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier; to neplatí pri podaní prvej žiadosti, ...
i)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na terminály pre iné hazardné hry, ako sú videohry, uvedené v žiadosti ...
j)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje vrátane príloh sú aktuálne, úplné, správne ...
(3)

Príloha uvedená v odseku 2 písm. a) sa predkladá len pri prvej žiadosti a pri každej zmene údajov prevádzkovateľa ...

(4)

Príloha uvedená v odseku 2 písm. c) sa predkladá len pri prvej žiadosti a pri každej zmene údajov vlastníka ...

§ 6
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie prepojenia a zabezpečenia prepojenia na elektronické komunikačné ...
(1)

Žiadosť o odborné posudzovanie prepojenia a zabezpečenia prepojenia na elektronické komunikačné siete, ...

a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka a IČO žiadateľa, vlastníka a prevádzkovateľa, ...
b)
názov systému, prepojenia a siete s uvedením jeho výrobcu,
c)
názov programu systému, prepojenia a siete s uvedením jeho
1.
verzie,
2.
výrobcu,
d)
doplňujúce technické údaje, napríklad možnosti prepojenia systému, centrálneho servera,
e)
programové vybavenie centrálneho servera,
f)
spôsob zabezpečenia centrálneho servera,
g)
spôsob archivácie dát,
h)
spôsob prijímania peňažných prostriedkov a spôsob vyplácania peňažných prostriedkov,
i)
adresu umiestnenia centrálneho servera,
j)
adresu umiestnenia záložného servera.
(2)

Prílohou žiadosti o odborné posudzovanie systému, prepojenia a siete sú:

a)
výpis z obchodného registra alebo kópia výpisu z obchodného registra prevádzkovateľa, nie starší ako ...
b)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúca založenie ...
c)
výpis z obchodného registra alebo kópia výpisu z obchodného registra vlastníka, nie starší ako tri mesiace, ...
d)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúca založenie ...
e)
kópia dokladu o nadobudnutí systému, prepojenia a siete, ktorým je faktúra s dodacím listom, kúpna zmluva, ...
f)
doklad od výrobcu alebo od ním poverenej osoby o pôvode programu hazardnej hry, ak posudzovaný systém, ...
g)
technická dokumentácia so schémami zapojenia a prepojenia jednotlivých častí systémov, prepojení a sietí, ...
h)
vzor potvrdenia o vklade a o vykonanej stávke, ak sa používa,
i)
vzor registračného formulára určeného pre hráčov, ak sa používa,
j)
herný plán v slovenskom jazyku,
k)
servisný manuál,
l)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na systém, prepojenie a sieť uvedené v žiadosti o odborné posudzovanie ...
m)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje vrátane príloh sú aktuálne, úplné, správne ...
n)
bezpečnostný projekt, ktorého vzor je uverejnený na internetovej stránke poverenej skúšobne, ktorá vykonáva ...
o)
technický opis virtualizovanej časti centrálneho počítačového systému, ak je centrálny počítačový systém ...
p)
technický opis virtualizovanej časti záložného počítačového systému, ak je záložný počítačový systém ...
(3)

Príloha uvedená v odseku 2 písm. a) sa predkladá len pri prvej žiadosti a pri každej zmene údajov prevádzkovateľa ...

(4)

Príloha uvedená v odseku 2 písm. c) sa predkladá len pri prvej žiadosti a pri každej zmene údajov vlastníka ...

§ 7
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkujú hazardné hry prostredníctvom ...
(1)

Žiadosť o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkujú hazardné hry prostredníctvom ...

a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa a IČO žiadateľa, ak bolo pridelené,
b)
názov výherného prístroja,
c)
názov výrobcu výherného prístroja,
d)
typ hardvéru výherného prístroja,
e)
názov programu hazardnej hry,
f)
verziu programu hazardnej hry,
g)
názov výrobcu programu hazardnej hry,
h)
názvy všetkých hazardných hier obsiahnutých vo verzii programu hazardnej hry,
i)
označenie alebo typ riadiacej programovej dosky alebo označenie programového vybavenia,
j)
možnosti nastavenia rozsahu výhernosti v percentách,
k)
maximálnu výšku vkladu na jednu hazardnú hru a maximálnu výšku výhry v jednej hazardnej hre,
l)
spôsob prijímania peňažných prostriedkov a spôsob vyplácania peňažných prostriedkov,
m)
spôsob signalizácie pri odpojených mechanických počítadlách.
(2)

Prílohou žiadosti o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkujú hazardné hry prostredníctvom ...

a)
výpis z obchodného registra alebo kópia výpisu z obchodného registra žiadateľa, nie starší ako tri mesiace, ...
b)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúca založenie ...
c)
popis hazardnej hry s uvedením najmä jej nastavenia a ovládania,
d)
technická dokumentácia,
e)
servisný manuál,
f)
vzorka programovej verzie hazardných hier, ktoré sú v posudzovanom výhernom prístroji nainštalované,
g)
doplňujúce prevádzkové údaje a technické údaje,
h)
štatistický výpis hazardnej hry so zaznamenaním výherného pomeru v percentách pre 100 000 hier s krokom ...
i)
pravidlá hry v slovenskom jazyku v elektronickej podobe,
j)
výpis programu hazardnej hry vo vyššom programovacom jazyku v elektronickej forme, ktorý môže byť výrobcom ...
k)
písomné vyhlásenie o zhode a skúšobné protokoly alebo certifikáty od notifikovaných osôb, vydané na ...
l)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na softvér, pomocou ktorého sa prevádzkujú hazardné hry prostredníctvom ...
m)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje vrátane príloh sú aktuálne, úplné, správne ...
(3)

Príloha uvedená v odseku 2 písm. a) sa predkladá len pri prvej žiadosti a pri každej zmene údajov žiadateľa ...

(4)

Žiadosť o odborné posudzovanie softvéru prémiových hier pre výherné prístroje a jeho verzie programu ...

a)
názov prémiovej hry,
b)
verziu programu prémiovej hry,
c)
názov výrobcu programu prémiovej hry,
d)
programové vybavenie prémiovej hry,
e)
systém vytvárania prémiovej hry,
f)
výšku príspevkov na vytváranie prémiovej hry,
g)
rozpätie, v ktorom môže byť hráčovi pridelená výhra z prémiovej hry,
h)
spôsob evidencie a vyplácania výhry z prémiovej hry,
i)
spôsob signalizácie výhry,
j)
počiatočnú výšku peňažnej sumy pri spustení prémiovej hry.
(5)

Prílohou žiadosti o odborné posudzovanie softvéru prémiových hier pre výherné prístroje a jeho verzie ...

§ 8
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkujú hazardné hry prostredníctvom ...
(1)

Žiadosť o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkujú hazardné hry prostredníctvom ...

a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa a IČO žiadateľa, ak bolo pridelené,
b)
názov technického zariadenia,
c)
názov výrobcu technického zariadenia,
d)
typ hardvéru,
e)
názov programu hazardnej hry,
f)
verziu programu hazardnej hry,
g)
názov výrobcu programu hazardnej hry,
h)
názvy všetkých hazardných hier obsiahnutých vo verzii programu hazardnej hry,
i)
označenie alebo typ riadiacej programovej dosky alebo označenie programového vybavenia,
j)
počet hracích miest,
k)
minimálnu výšku vkladu pre jednu pozíciu a maximálnu výšku vkladu pre jednu pozíciu,
l)
spôsob prijímania peňažných prostriedkov a spôsob vyplácania peňažných prostriedkov,
m)
spôsob signalizácie pri odpojených počítadlách.
(2)

Prílohou žiadosti o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkujú hazardné hry prostredníctvom ...

a)
výpis z obchodného registra alebo kópia výpisu z obchodného registra, nie starší ako tri mesiace, preukazujúci ...
b)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúca založenie ...
c)
popis hazardnej hry s uvedením najmä jej nastavenia a ovládania,
d)
technická dokumentácia,
e)
servisný manuál,
f)
vzorka programovej verzie hazardných hier, ktorá je v posudzovanom technickom zariadení nainštalovaná, ...
g)
doplňujúce prevádzkové údaje a technické údaje,
h)
herný plán v slovenskom jazyku,
i)
výpis programu hazardnej hry vo vyššom programovacom jazyku v elektronickej forme, ktorý môže byť výrobcom ...
j)
písomné vyhlásenie o zhode a skúšobné protokoly alebo certifikáty od notifikovaných osôb vydané na základe ...
k)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na softvér, pomocou ktorého sa prevádzkujú hazardné hry prostredníctvom ...
l)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje vrátane príloh sú aktuálne, úplné, správne ...
(3)

Príloha uvedená v odseku 2 písm. a) sa predkladá len pri prvej žiadosti a pri každej zmene údajov žiadateľa ...

(4)

Žiadosť o odborné posudzovanie softvéru prémiových hier pre technické zariadenia a jeho verzie programu ...

a)
názov prémiovej hry,
b)
verziu programu prémiovej hry,
c)
názov výrobcu programu prémiovej hry,
d)
programové vybavenie prémiovej hry,
e)
systém vytvárania prémiovej hry,
f)
výšku príspevkov na vytváranie prémiovej hry,
g)
rozpätie, v ktorom môže byť hráčovi pridelená výhra z prémiovej hry,
h)
spôsob evidencie a vyplácania výhry z prémiovej hry,
i)
spôsob signalizácie výhry,
j)
počiatočnú výšku peňažnej sumy pri spustení prémiovej hry.
(5)

Prílohou žiadosti o odborné posudzovanie softvéru prémiových hier pre technické zariadenia a jeho verzie ...

(6)

Žiadosť o odborné posudzovanie softvéru videohry a jeho verzie programu obsahuje:

a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa a IČO žiadateľa, ak bolo pridelené,
b)
názov terminálu,
c)
názov výrobcu terminálu,
d)
typ hardvéru,
e)
názov programu hazardnej hry,
f)
verziu programu hazardnej hry,
g)
názov výrobcu programu hazardnej hry,
h)
názvy všetkých hazardných hier obsiahnutých vo verzii programu hazardnej hry,
i)
označenie alebo typ riadiacej programovej dosky alebo označenie programového vybavenia,
j)
minimálnu výšku vkladu v jednej hazardnej hre a maximálnu výšku vkladu v jednej hazardnej hre,
k)
spôsob prijímania peňažných prostriedkov a spôsob vyplácania peňažných prostriedkov,
l)
spôsob signalizácie pri odpojených počítadlách, ak sú nainštalované,
m)
spôsob signalizácie pri prerušení spojenia medzi terminálom a centrálnym počítačovým systémom.
(7)

Prílohou žiadosti o odborné posudzovanie softvéru videohry a jeho verzie programu sú:

a)
výpis z obchodného registra alebo kópia výpisu z obchodného registra, nie starší ako tri mesiace, preukazujúci ...
b)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúca založenie ...
c)
popis hazardnej hry s uvedením najmä jej nastavenia a ovládania,
d)
technická dokumentácia,
e)
servisný manuál,
f)
vzorka programovej verzie hazardných hier, ktoré sú v posudzovanom termináli nainštalované,
g)
doplňujúce prevádzkové údaje a technické údaje,
h)
herný plán v slovenskom jazyku,
i)
písomné vyhlásenie o zhode a skúšobné protokoly alebo certifikáty od notifikovaných osôb vydané na základe ...
j)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na softvér videohry a jeho verzie programu uvedený v žiadosti o odborné ...
k)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje vrátane príloh sú aktuálne, úplné, správne ...
l)
bezpečnostný projekt, ktorého vzor je uverejnený na internetovej stránke poverenej skúšobne, ktorá vykonáva ...
(8)

Príloha uvedená v odseku 7 písm. a) sa predkladá len pri prvej žiadosti a pri každej zmene údajov žiadateľa ...

(9)

Žiadosť o odborné posudzovanie softvéru prémiových hier pre videohry a jeho verzie programu obsahuje ...

a)
názov prémiovej hry,
b)
verziu programu prémiovej hry,
c)
názov výrobcu programu prémiovej hry,
d)
programové vybavenie prémiovej hry,
e)
systém vytvárania prémiovej hry,
f)
výšku príspevkov na vytváranie prémiovej hry,
g)
rozpätie, v ktorom môže byť hráčovi pridelená výhra z prémiovej hry,
h)
spôsob evidencie a vyplácania výhry z prémiovej hry,
i)
spôsob signalizácie výhry,
j)
počiatočnú výšku peňažnej sumy pri spustení prémiovej hry.
(10)

Prílohou žiadosti o odborné posudzovanie softvéru prémiových hier pre videohry a jeho verzie programu ...

(11)

Žiadosť o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkujú hazardné hry prostredníctvom ...

a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa a IČO žiadateľa, ak bolo pridelené,
b)
názov telekomunikačného zariadenia,
c)
názov výrobcu telekomunikačného zariadenia,
d)
typ hardvéru telekomunikačného zariadenia,
e)
názov programu hazardnej hry,
f)
verziu programu hazardnej hry,
g)
názov výrobcu programu hazardnej hry,
h)
názvy všetkých hazardných hier obsiahnutých vo verzii programu hazardnej hry,
i)
označenie alebo typ riadiacej programovej dosky alebo označenie programového vybavenia,
j)
minimálnu výšku vkladu v jednej hazardnej hre a maximálnu výšku vkladu v jednej hazardnej hre,
k)
spôsob prijímania peňažných prostriedkov a spôsob vyplácania peňažných prostriedkov.
(12)

Prílohou žiadosti o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkujú hazardné hry prostredníctvom ...

a)
výpis z obchodného registra alebo kópia výpisu z obchodného registra, nie starší ako tri mesiace, preukazujúci ...
b)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúca založenie ...
c)
popis hazardnej hry s uvedením najmä jej nastavenia a ovládania,
d)
technická dokumentácia,
e)
servisný manuál,
f)
vzorka programovej verzie,
g)
doplňujúce prevádzkové a technické údaje,
h)
herný plán v slovenskom jazyku,
i)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na softvér, pomocou ktorého sa prevádzkujú hazardné hry prostredníctvom ...
j)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje vrátane príloh sú aktuálne, úplné, správne ...
(13)

Príloha uvedená v odseku 12 písm. a) sa predkladá len pri prvej žiadosti a pri každej zmene údajov žiadateľa ...

§ 9
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie systému vytvárania prémiovej hry pre výherné prístroje
(1)

Žiadosť o odborné posudzovanie systému vytvárania prémiovej hry pre výherné prístroje obsahuje:

a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka a IČO žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka, ...
b)
názov prémiovej hry,
c)
verziu programu prémiovej hry,
d)
názov výrobcu programu prémiovej hry,
e)
počiatočnú výšku peňažnej sumy pri spustení prémiovej hry alebo po vyplatení výhier z prémiovej hry,
f)
názov a adresu prevádzky,
g)
počet a výrobné čísla výherných prístrojov prepojených na účely hrania prémiovej hry.
(2)

Prílohou žiadosti o odborné posudzovanie systému vytvárania prémiovej hry pre výherné prístroje sú:

a)
výpis z obchodného registra alebo kópia výpisu z obchodného registra prevádzkovateľa, nie starší ako ...
b)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúca založenie ...
c)
výpis z obchodného registra alebo kópia výpisu z obchodného registra vlastníka, nie starší ako tri mesiace, ...
d)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúca založenie ...
e)
zoznam s číslami osvedčení o odbornom posúdení výherných prístrojov prepojených na účely hrania prémiovej ...
f)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na systém vytvárania prémiovej hry pre výherné prístroje uvedený v ...
g)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje vrátane príloh sú aktuálne, úplné, správne ...
(3)

Príloha uvedená v odseku 2 písm. a) sa predkladá len pri prvej žiadosti a pri každej zmene údajov prevádzkovateľa ...

(4)

Príloha uvedená v odseku 2 písm. c) sa predkladá len pri prvej žiadosti a pri každej zmene údajov vlastníka ...

§ 10
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie systému vytvárania prémiovej hry pre technické zariadenia ...
(1)

Žiadosť o odborné posudzovanie systému vytvárania prémiovej hry pre technické zariadenia obsahuje:

a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka a IČO žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka, ...
b)
názov prémiovej hry,
c)
verziu programu prémiovej hry,
d)
názov výrobcu prémiovej hry,
e)
počiatočnú výšku peňažnej sumy pri spustení prémiovej hry alebo po vyplatení výhier z prémiovej hry,
f)
adresu umiestnenia centrály pre prémiovú hru,
g)
počet technických zariadení prepojených na účely hrania prémiovej hry s uvedením ich výrobných čísel ...
(2)

Prílohou žiadosti o odborné posudzovanie systému vytvárania prémiovej hry pre technické zariadenia sú: ...

a)
výpis z obchodného registra alebo kópia výpisu z obchodného registra prevádzkovateľa, nie starší ako ...
b)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúca založenie ...
c)
výpis z obchodného registra alebo kópia výpisu z obchodného registra vlastníka, nie starší ako tri mesiace, ...
d)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúca založenie ...
e)
zoznam s číslami osvedčení o odbornom posúdení technických zariadení prepojených na účely hrania prémiovej ...
f)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na systém vytvárania prémiovej hry pre technické zariadenia uvedený ...
g)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje vrátane príloh sú aktuálne, úplné, správne ...
(3)

Príloha uvedená v odseku 2 písm. a) sa predkladá len pri prvej žiadosti a pri každej zmene údajov prevádzkovateľa ...

(4)

Príloha uvedená v odseku 2 písm. c) sa predkladá len pri prvej žiadosti a pri každej zmene údajov vlastníka ...

§ 11
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie systému vytvárania prémiovej hry pre videohry
(1)

Žiadosť o odborné posudzovanie systému vytvárania prémiovej hry pre videohry obsahuje:

a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka a IČO žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka, ...
b)
názov prémiovej hry,
c)
verziu programu prémiovej hry,
d)
názov výrobcu prémiovej hry,
e)
počiatočnú výšku peňažnej sumy pri spustení prémiovej hry alebo po vyplatení výhier z prémiovej hry,
f)
adresu umiestnenia centrálneho počítačového systému,
g)
počet terminálov prepojených na účely hrania prémiovej hry s uvedením ich výrobných čísel.
(2)

Prílohou žiadosti o odborné posudzovanie systému vytvárania prémiovej hry pre videohry sú:

a)
výpis z obchodného registra alebo kópia výpisu z obchodného registra prevádzkovateľa, nie starší ako ...
b)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúca založenie ...
c)
výpis z obchodného registra alebo kópia výpisu z obchodného registra vlastníka, nie starší ako tri mesiace, ...
d)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúca založenie ...
e)
zoznam s číslami osvedčení o odbornom posúdení terminálov prepojených na účely hrania prémiovej hry,
f)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na systém vytvárania prémiovej hry pre videohry uvedený v žiadosti ...
g)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje vrátane príloh sú aktuálne, úplné, správne ...
(3)

Príloha uvedená v odseku 2 písm. a) sa predkladá len pri prvej žiadosti a pri každej zmene údajov prevádzkovateľa ...

(4)

Príloha uvedená v odseku 2 písm. c) sa predkladá len pri prvej žiadosti a pri každej zmene údajov vlastníka ...

§ 12
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2009.

Ján Počiatek v. r.

Poznámky

  • 1)  § 2 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 641/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky ...
  • 1a)  § 3 vyhlášky č. 641/2008 Z. z.
  • 1b)  Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore