Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o filmovom projekte 165/2014 účinný od 01.01.2021

Platnosť od: 24.06.2014
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Oblasť: Kultúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 165/2014 s účinnosťou od 01.01.2021 na základe 398/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

o filmovom projekte

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 22a ods. 2 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom ...

§ 1
Minimálny časový rozsah filmového projektu

Finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu možno poskytnúť na realizáciu filmového projektu, ...

a)
samostatným hraným audiovizuálnym dielom1) s časovým rozsahom najmenej 70 minút,
b)
viacdielnym hraným audiovizuálnym dielom s rozsahom najviac 26 častí a s časovým rozsahom každej jeho ...
c)
samostatným dokumentárnym audiovizuálnym dielom s časovým rozsahom najmenej 50 minút,
d)
viacdielnym dokumentárnym audiovizuálnym dielom s rozsahom najviac 26 častí a s časovým rozsahom každej ...
e)
samostatným animovaným audiovizuálnym dielom alebo viacdielnym animovaným audiovizuálnym dielom s celkovým ...
§ 2
Kritériá kultúrneho testu a vzor tlačiva kultúrneho testu
(1)

Kritériá kultúrneho testu sa členia na

a)
základné,
b)
kultúrne,
c)
realizačné.
(2)

Filmový projekt, na realizáciu ktorého možno poskytnúť podľa § 22a ods. 1 zákona finančné prostriedky ...

(3)

Kritériá kultúrneho testu sú uvedené vo vzore tlačiva kultúrneho testu, ktorý je uvedený v prílohe.

§ 3
Minimálna suma oprávnených výdavkov
(1)

Minimálna suma oprávnených výdavkov uhradených v súvislosti s vytvorením filmového projektu je

a)
50 000 eur, ak ide o filmový projekt podľa § 1 písm. c) alebo písm. e),
b)
100 000 eur, ak ide o filmový projekt podľa § 1 písm. a) alebo písm. d),
c)
300 000 eur, ak ide o filmový projekt podľa § 1 písm. b).
(2)

Minimálna suma oprávnených výdavkov uhradených v súvislosti s vytvorením filmového projektu nemôže presiahnuť ...

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2014.

Marek Maďarič v. r.

Prílohy

    Príloha k vyhláške č. 165/2014 Z. z.

    VZOR TLAČIVA

    Prevziať prílohu - príloha

Poznámky

  • 1)  § 82 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.
Načítavam znenie...
MENU
Hore