Všetky konsolidované znenia predpisu 161/2012

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 15.06.2012 účinný od 15.06.2012
MENU
Hore