Vyhláška Národnej banky Slovenska o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 161/2012 účinný od 15.06.2012

Platnosť od: 06.06.2012
Účinnosť od: 15.06.2012
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Bankové a finančné inštitúcie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Národnej banky Slovenska o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 161/2012 účinný od 15.06.2012
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 161/2012 s účinnosťou od 15.06.2012
Načítavam znenie...
MENU
Hore