Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov 157/2014 účinný od 01.09.2014

Platnosť od: 11.06.2014
Účinnosť od: 01.09.2014
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Oblasť: Vysoké a vyššie školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov 157/2014 účinný od 01.09.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 157/2014 s účinnosťou od 01.09.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. ...

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 96 ods. 5 zákona č. ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) § 4 ods. 3 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 4 ods. 3 písm. d) až ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

„9a)
§ 9 ods. 3 zákona č. 417/2013 Z. z.“.

3.

V § 3 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem príjmu získaného darovaním“. ...

4.

Poznámky pod čiarou k odkazom 13 a 14 znejú:

„13) § 9 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. 14) § 2a ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2014.

Dušan Čaplovič v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore