Všetky konsolidované znenia predpisu 153/2022

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 17.07.2022 účinný od 17.07.2022
MENU
Hore