Všetky konsolidované znenia predpisu 152/2022

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 02.05.2022 účinný od 02.05.2022
MENU
Hore