Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia a rozsahu údajov vedených v registri ovocných sadov a chmeľníc 15/2009 účinný od 01.02.2009

Platnosť od: 28.01.2009
Účinnosť od: 01.02.2009
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia a rozsahu údajov vedených v registri ovocných sadov a chmeľníc 15/2009 účinný od 01.02.2009
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 15/2009 s účinnosťou od 01.02.2009
JE VYKONÁVANÝ:
597/2006 Z. z. Zákon o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh 597/2006 účinný od 01.12.2008 Zákon o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh
Načítavam znenie...
MENU
Hore