Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia a rozsahu údajov vedených v registri ovocných sadov a chmeľníc 15/2009 účinný od 01.02.2009

Platnosť od: 28.01.2009
Účinnosť od: 01.02.2009
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia a rozsahu údajov vedených v registri ovocných sadov a chmeľníc 15/2009 účinný od 01.02.2009
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 15/2009 s účinnosťou od 01.02.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia a rozsahu údajov vedených v registri ovocných ...

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 10 písm. g) zákona č. 597/2006 Z. ...

§ 1

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o spôsobe vedenia a rozsahu údajov vedených v registri ovocných ...

§ 2
(1)

Údaje o užívateľovi ovocného sadu a ovocnom sade poskytuje užívateľ ovocného sadu na evidenčných ...

(2)

Údaje o sledovaných rodoch a druhoch ovocia pestovaného v ovocných sadoch sa uvádzajú podľa prílohy ...

§ 3

Údaje o užívateľovi chmeľnice a chmeľnici poskytuje užívateľ chmeľnice na evidenčných listoch ...

§ 4
(1)

Odhad úrody sa zisťuje v ovocných sadoch podľa § 4a ods. 5 zákona, z ktorých je ovocie určené ...

a)

k 15. júnu kalendárneho roka údaje o odhade úrody jabĺk, hrušiek, marhúľ a broskýň,

b)

k 15. septembru kalendárneho roka údaje o odhade úrody jabĺk a hrušiek,

c)

k 31. decembru kalendárneho roka údaje o zbere úrody ovocia,

d)

k 1. marcu, k 31. októbru a k 31. decembru kalendárneho roka údaje o uskladnení jabĺk a hrušiek. ...

(2)

Kontrolný ústav pre správne vedenie registra podľa § 4 písm. l) a § 4a zákona zasiela užívateľovi ...

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2009.

v z. Vladimír Palša v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore