Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte výšky sumy vyplácanej fyzickej osobe, ktorej od 1. januára 2008 zanikla povinná účasť na starobnom dôchodkovom sporení z dôvodu poberania invalidného dôchodku 146/2012 účinný od 01.06.2012 do 31.12.2014

Platnosť od: 23.05.2012
Účinnosť od: 01.06.2012
Účinnosť do: 31.12.2014
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte výšky sumy vyplácanej fyzickej osobe, ktorej od 1. januára 2008 zanikla povinná účasť na starobnom dôchodkovom sporení z dôvodu poberania invalidného dôchodku 146/2012 účinný od 01.06.2012 do 31.12.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 146/2012 s účinnosťou od 01.06.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte výšky sumy vyplácanej fyzickej osobe, ktorej od 1. ...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 123q ods. 1 zákona č. ...

§ 1

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o výpočte výšky sumy vyplácanej fyzickej osobe, ktorej ...

§ 2
a)

oprávnenou osobou je fyzická osoba, ktorej zanikla povinná účasť na starobnom dôchodkovom sporení ...

b)

dôchodkovými jednotkami z dôvodu poberania invalidného dôchodku sú dôchodkové jednotky, ktoré ...

c)

výstupnými údajmi sú údaje o počte dôchodkových jednotiek, ktoré vznikli z príspevkov na starobné ...

d)

čiastkovými výstupnými údajmi sú výstupné údaje podľa písmena c) poskytnuté dôchodkovou ...

e)

podpornými údajmi sú údaje poskytnuté Sociálnou poisťovňou vyplácajúcej dôchodkovej správcovskej ...

f)

vyplácajúcou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je dôchodková správcovská spoločnosť, ...

§ 3
(1)

Ak bola oprávnená osoba pred 1. januárom 2008 sporiteľom vo viac ako jednej dôchodkovej správcovskej ...

(2)

Ak bola oprávnená osoba od 31. decembra 2007 do dňa podania žiadosti podľa § 123q zákona sporiteľom ...

(3)

Ak bola oprávnená osoba sporiteľom od 31. decembra 2007 do dňa podania žiadosti podľa § 123q ...

§ 4
(1)

Podporné údaje sa poskytujú elektronickými prostriedkami bezodkladne.

(2)

Žiadosť o poskytnutie výstupných údajov alebo čiastkových výstupných údajov sa podáva na ...

(3)

Výstupné údaje a čiastkové výstupné údaje sa poskytujú výlučne na účely výpočtu výšky ...

(4)

Výstupné údaje a čiastkové výstupné údaje sa bez zbytočného odkladu poskytujú na základe ...

(5)

Ak bola oprávnená osoba sporiteľom v dvoch dôchodkových fondoch, dôchodkové jednotky sa vo výstupných ...

(6)

Výstupné údaje a čiastkové výstupné údaje sa poskytujú elektronickými prostriedkami a v listinnej ...

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2012.

Ján Richter v. r.

Poznámky

  • 1)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore