Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 469/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú hranice horských oblastí, v ktorých vykonáva činnosť Horská záchranná služba v znení vyhlášky č. 237/2016 Z. z. 145/2023 účinný od 01.05.2023

Platnosť od: 26.04.2023
Účinnosť od: 01.05.2023
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť, Príroda a krajina

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 469/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú hranice horských oblastí, v ktorých vykonáva činnosť Horská záchranná služba v znení vyhlášky č. 237/2016 Z. z. 145/2023 účinný od 01.05.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 145/2023 s účinnosťou od 01.05.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 469/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú hranice horských oblastí, v ktorých vykonáva činnosť Horská záchranná služba v znení vyhlášky č. 237/2016 Z. z.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 358/2007 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 469/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú hranice horských oblastí, v ktorých vykonáva činnosť Horská záchranná služba v znení vyhlášky č. 237/2016 Z. z. sa mení takto:

1.
V prílohe č. 1 sa vypúšťajú písmená b) a c).

Doterajšie písmená d) až o) sa označujú ako písmená b) až m).

2.
V prílohe č. 1 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmená g) až m) sa označujú ako písmená f) až l).

3.
Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 2 k vyhláške č. 469/2007 Z. z.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2023.

Roman Mikulec v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore