Všetky konsolidované znenia predpisu 143/2012

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.03.2020 417/2019 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 143/2012 Z. z. o chove nebezpečných živočíchov 417/2019 účinný od 01.03.2020
2 15.05.2012 účinný od 15.05.2012 do 29.02.2020
MENU
Hore