Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/2022 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých Tepliciach a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých Tepliciach 142/2023 účinný od 01.05.2023

Platnosť od: 26.04.2023
Účinnosť od: 01.05.2023
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/2022 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých Tepliciach a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých Tepliciach 142/2023 účinný od 01.05.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 142/2023 s účinnosťou od 01.05.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/2022 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých Tepliciach a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých Tepliciach

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. f) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/2022 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých Tepliciach a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých Tepliciach sa mení a dopĺňa takto:

1.
V prílohe č. 3 časti Ochranné pásmo I. stupňa prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých Tepliciach tabuľka vrátane nadpisu znie:

„Ochranné pásmo I. stupňa prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých Tepliciach vytýčené lomovými bodmi 1 až 34 zameranými v „X“ a „Y“ súradniciach S – JTSK

Číslo X [m] Y [m] Číslo X [m] Y [m]
1 1 182 081,87 448 228,04 18 1 182 433,75 448 475,76
2 1 182 154,06 448 204,58 19 1 182 427,49 448 487,56
3 1 182 137,17 448 158,23 20 1 182 279,84 448 544,99
4 1 182 145,23 448 153,40 21 1 182 270,77 448 537,42
5 1 182 364,74 448 037,07 22 1 182 255,00 448 502,91
6 1 182 376,50 448 045,57 23 1 182 236,87 448 513,59
7 1 182 390,14 448 037,14 24 1 182 195,65 448 433,67
8 1 182 426,51 448 014,02 25 1 182 193,50 448 438,30
9 1 182 436,21 448 033,83 26 1 182 197,12 448 444,58
10 1 182 441,83 448 033,49 27 1 182 184,52 448 454,31
11 1 182 454,82 448 110,26 28 1 182 165,16 448 412,97
12 1 182 464,25 448 124,74 29 1 182 149,56 448 394,15
13 1 182 469,29 448 175,85 30 1 182 093,87 448 289,27
14 1 182 350,98 448 214,78 31 1 182 093,54 448 281,86
15 1 182 344,24 448 226,63 32 1 182 087,87 448 274,25
16 1 182 413,76 448 338,40 33 1 182 083,87 448 262,39
17 1 182 417,01 448 393,07 34 1 182 069,75 448 238,44
“.

2.
V prílohe č. 3 časti Ochranné pásmo II. stupňa prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých Tepliciach tabuľka vrátane nadpisu znie:

„Ochranné pásmo II. stupňa prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých Tepliciach vytýčené lomovými bodmi 1 až 24 zameranými v „X“ a „Y“ súradniciach S – JTSK

Číslo X [m] Y [m] Číslo X [m] Y [m]
1 1 180 798,00 447 974,00 13 1 188 509,00 449 407,00
2 1 182 243,00 447 583,00 14 1 188 340,00 449 513,00
3 1 182 578,00 447 560,31 15 1 188 348,00 451 316,00
4 1 182 558,00 447 828,00 16 1 188 580,00 451 222,91
5 1 182 733,00 447 840,00 17 1 188 163,00 451 795,09
6 1 183 429,00 447 778,00 18 1 187 732,00 451 848,00
7 1 185 455,00 445 735,00 19 1 187 532,00 452 192,00
8 1 185 522,00 445 710,00 20 1 188 065,00 452 577,00
9 1 187 335,00 446 906,00 21 1 186 310,73 452 179,91
10 1 187 192,00 448 470,00 22 1 186 052,00 452 382,00
11 1 188 494,00 448 484,00 23 1 182 443,00 449 401,00
12 1 188 244,00 449 111,00 24 1 181 507,00 449 754,00
“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2023.

v z. Michal Palkovič v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore