Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71442
Dôvodové správy: 2458
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
24.11.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov 142/2018 účinný od 01.09.2020


Platnosť od: 18.05.2018
Účinnosť od: 01.09.2020
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Oblasť: Stredné školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov 142/2018 účinný od 01.09.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 142/2018 s účinnosťou od 01.09.2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. ...

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 93 zákona č. 245/2008 ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na ...

1.

§ 1 vrátane nadpisu znie:

„§ 1 Predmet úpravy Táto vyhláška upravuje a) zoznam predmetov maturitnej skúšky, v ktorých ...

2.

V § 6 ods. 6 druhej vete a § 7 ods. 6 druhej vete sa slová „písomnú skúšku“ nahrádzajú ...

3.

V § 6 ods. 8 sa vypúšťa slovo „vyhlášky“.

4.

§ 6 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Externú časť maturitnej skúšky, písomnú formu internej časti maturitnej skúšky a ústnu ...

5.

V § 8 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

6.

V § 8 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 12 sa označujú ako odseky 3 až 11.

7.

V § 12 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

8.

V § 13 odsek 2 znie:

„(2) Žiak vykoná ústnu formu internej časti maturitnej skúšky podľa prílohy III. časti a ...

9.

V § 14 sa odsek 6 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) spôsob testovania a spôsob úpravy testov zohľadňujú spôsob vzdelávania žiaka počas jeho ...

10.

§ 14 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Žiak so sluchovým postihnutím si môže namiesto predmetu cudzí jazyk zvoliť predmet matematika ...

11.

V § 15 ods. 2 druhej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

12.

V § 15 ods. 7 písmená a) a b) znejú:

„a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v 1. písomnej forme internej časti maturitnej ...

13.

V § 15 ods. 8 písmená a) a b) znejú:

„a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v externej časti maturitnej skúšky získa ...

14.

V § 15 ods. 10 sa slová „viac ako 33 % z celkového počtu bodov“ nahrádzajú slovami „úspešnosť ...

15.

§ 15 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Žiak úspešne vykoná písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného ...

16.

V prílohe I. časti sa vypúšťa riadok 11.

Doterajšie riadky 12 až 42 sa označujú ako riadky 11 až 41.

17.

V prílohe I. časti riadku 15 sa číslo „150´“ nahrádza číslom „90´“.

18.

V prílohe II. časti prvom bode sa slová „centrálne zadanej témy“ nahrádzajú slovami „štruktúrovaného ...

19.

V prílohe II. časti piatom bode druhom odseku prvá veta znie: „Písomnou formou internej časti ...

20.

V prílohe III. časť vrátane nadpisu znie:

„III. ČASŤ VŠEOBECNÉ POKYNY K SPÔSOBU KONANIA A OBSAHU ÚSTNEJ FORMY INTERNEJ ČASTI MATURITNEJ ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2018 okrem čl. I bodov 5, 8 a 20, ktoré nadobúdajú ...

Martina Lubyová v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore