Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie v znení neskorších predpisov 141/2022 účinný od 01.05.2022 do 16.07.2022

Platnosť od: 26.04.2022
Účinnosť od: 01.05.2022
Účinnosť do: 16.07.2022
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Konkurz a reštrukturalizácia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie v znení neskorších predpisov 141/2022 účinný od 01.05.2022 do 16.07.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 141/2022 s účinnosťou od 01.05.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 291/2005 Z. z. ...

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 38 písm. b) a e) zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku správcov ...

1.

V § 1 sa za slová „(ďalej len „skúška“)“ vkladá čiarka a slová „špeciálnej správcovskej skúške a špeciálnej ...

15.

Za § 8 sa vkladajú § 8a až 8c, ktoré vrátane nadpisu nad paragrafom znejú:

„Osobitné ustanovenia o špeciálnej správcovskej skúške § 8a Organizačné zabezpečenie špeciálnej správcovskej ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2022 okrem čl. I bodov 2 až 14 a 16 až 19, ktoré nadobúdajú ...

Mária Kolíková v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore