Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70987
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zmenách a doplneniach vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov 141/1983 účinný od 01.01.1984 do 30.09.1988


Platnosť od: 12.12.1983
Účinnosť od: 01.01.1984
Účinnosť do: 30.09.1988
Autor: Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zmenách a doplneniach vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov 141/1983 účinný od 01.01.1984 do 30.09.1988
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 141/1983 s účinnosťou od 01.01.1984

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

o zmenách a doplneniach vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, ...

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými ...

Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva ...

1.

V § 11 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:

„utrpeného pri plnení pracovných úloh v zamestnaní I. (II.) pracovnej kategórie alebo v priamej ...

2.

V § 14 ods. 1 písm. a) č. 6 sa za slová „stabilizačné odmeny“ vkladajú slová „(vernostné ...

3.

§ 14 ods. 1 písm. d) znie:

„d) v pomere vojaka z povolania, príslušníka Zboru národnej bezpečnosti a príslušníka zboru ...

4.

V § 18 sa doterajšie znenie označuje ako odsek 1 a pripája sa odsek 2, ktorý znie:

„(2) Nárok na plný starobný dôchodok sa nezvyšuje za dobu ďalšieho zamestnania, po ktorú pracujúci ...

5.

V § 20 ods. 1 sa v prvej vete za slová „dohody o pracovnej činnosti“ vkladajú slová „a príjmov ...

6.

V § 20 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak ide o občana poskytujúceho služby na základe povolenia národného výboru, skúma sa ...

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

7.

V § 24 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o občianku poskytujúcu služby na základe ...

8.

V § 25 ods. 1 písm. d) sa za slovo „základnej“ vkladá slovo „(náhradnej)“.

9.

§ 36 včítane nadpisu znie:

„§ 36 Príspevok na úhradu za užívanie bytu vojaka K § 73 ods. 4 zákona (1) Príspevok na úhradu ...

10.

Za § 39 sa vkladá § 39a, ktorý včítane nadpisu znie:

„§ 39a Zabezpečenie občanov poskytujúcich služby na základe povolenia národného výboru pri ...

11.

§ 40 včítane nadpisu znie:

„§ 40 Výplata zaopatrovacieho príspevku a náhrady príjmu K § 75 ods. 1 zákona (1) Zaopatrovací ...

12.

V § 42 v prvej vete v zátvorke sa za slovo „umelca“ vkladajú tieto slová: „a občana poskytujúceho ...

13.

V § 83 sa vypúšťa odsek 1 a označenie odseku 2.

14.

Názov štvrtého dielu, druhej časti znie:

„DÔCHODKOVÉ ZABEZPEČENIE PRACUJÚCICH NA ZÁKLADE DOHODY O PRACOVNEJ ČINNOSTI“.

15.

Nadpis nad § 94 sa vypúšťa.

16.

§ 97 včítane nadpisu sa vypúšťa.

17.

Za § 96 sa vkladá nový piaty diel, ktorý včítane nadpisu znie:

„PIATY DIEL ZABEZPEČENIE OBČANOV POSKYTUJÚCICH SLUŽBY NA ZÁKLADE POVOLENIA NÁRODNÉHO VÝBORU Základné ...

18.

V § 100 písm. c) sa za slová „(§ 98 ods. 1)“ vkladajú slová: „alebo zabezpečenie v chorobe, ...

19.

V § 136 ods. 2 písm. a) v prvej vete na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová: ...

20.

V § 136 ods. 3 sa slová „v odseku 7“ nahrádzajú slovami „v odseku 8“.

21.

V § 149 sa na konci pripája táto veta:

„Príslušný orgán nesmie odmietnuť spísanie žiadosti o dôchodok, a to aj keď sa domnieva, ...

22.

§ 151 písm. m) znie:

„m) u občanov poskytujúcich služby národný výbor, ktorý rozhoduje o ich zabezpečení v chorobe ...

23.

V § 154 sa vypúšťa odsek 2. Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

24.

§ 154 sa dopĺňa novým odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak ide o občana poskytujúceho služby, je povinnosťou národného výboru [§ 151 písm. m)] ...

25.

Zoznam chorôb z povolania uvedený v prílohe č. 1 vyhlášky sa mení a dopĺňa takto:

a)

Položky číslo 37 a 38 znejú:

„37 Astma bronchiale pri práci s látkami s alergizujúcim účinkom a pri práci, kde pôsobia senzibilizujúce ...

b)

Na konci sa pripájajú položky číslo 43 a 44, ktoré znejú:

„43 Bronchopulmonálne choroby spôsobené prachom z bavlny (byssinóza), ľanu, konopí alebo sisalu ...

Čl. II - Prechodné ustanovenia

(1)

Ak skutočnosti rozhodujúce pre poskytovanie nemocenského alebo peňažnej pomoci v materstve občanov ...

(2)

Ak sa priemerný mesačný zárobok, z ktorého sa vymeriava dôchodok, zisťuje aj za obdobie pred ...

(3)

Pri určení priemerného mesačného zárobku umelca sa prihliada aj na príjmy z umeleckej činnosti ...

(4)

Starobný dôchodok priznaný pred účinnosťou tejto vyhlášky z priemerného mesačného zárobku, ...

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1984.

Minister:

Boďa v. r.

Poznámky

  • 80)  Nariadenie vlády ČSR č. 154/1982 Zb. o poskytovaní služieb občanmi na základe povolenia národného ...
  • 81)  Zákon č. 145/1961 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva v znení zákona č. 103/1974 Zb. a zákona ...
  • 82)  § 232 ods. 2 Zákonníka práce.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore