Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70987
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o hospodárení s elektrinou vyrobenou v malých vodných elektrárňach 140/1983 účinný od 01.01.1984 do 28.12.1990


Platnosť od: 12.12.1983
Účinnosť od: 01.01.1984
Účinnosť do: 28.12.1990
Autor: Federálne ministerstvo palív a energetiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Štátna hospodárska politika

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 140/1983 s účinnosťou od 01.01.1984

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Federálneho ministerstva palív a energetiky

o hospodárení s elektrinou vyrobenou v malých vodných elektrárňach

Federálne ministerstvo palív a energetiky ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ...

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje hospodárenie s elektrinou vyrobenou vo vodných výrobniach elektriny s inštalovaným ...

§ 2
Hospodárenie s elektrinou vyrobenou v malej vodnej elektrárni
(1)

O výrobe elektriny v malej vodnej elektrárni a o jej dodávke do zariadení pre verejný rozvod vedie ...

(2)

Prevádzkovatelia malých vodných elektrární sú povinní využívať nimi vyrobenú elektrinu hospodárne. ...

§ 3
Prevádzkovanie malých vodných elektrární socialistickými organizáciami
(1)

Socialistické organizácie,2) ktoré prevádzkujú malé vodné elektrárne, uzavierajú s príslušným ...

(2)

Ak sa plnenie hospodárskej zmluvy stane dočasne nemožným pre nepriaznivé hydrometeorologické podmienky ...

§ 4
Prevádzkovanie malých vodných elektrární občanmi
(1)

Občania môžu prevádzkovať malé vodné elektrárne, ak ich ročná dodávka do zariadení pre verejný ...

(2)

Občan prevádzkujúci malú vodnú elektráreň, ktorý spĺňa podmienky uvedené v odseku 1, uzavrie ...

- meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo a číslo občianskeho preukazu občana,

- označenie malej vodnej elektrárne (názov vodného toku a obce, katastrálne číslo a územia pozemku), ...

- inštalovaný výkon a časový priebeh výroby elektriny,

- predpokladané ročné množstvo elektriny dodávané do zariadení pre verejný rozvod,

- spôsob merania alebo vyhodnocovania dodávky.

(3)

Kópiu zmluvy o dodávke elektriny zašle energetický podnik národnému výboru príslušnému podľa ...

(4)

Bez súhlasu energetického podniku nesmie občan, ktorý prevádzkuje malú vodnú elektráreň, dodávať ...

§ 5
Zvýhodnenie výroby elektriny v malých vodných elektrárňach
(1)

Veľkoodberateľ a stredný odberateľ,7) ktorý prevádzkuje malú vodnú elektráreň, je oprávnený ...

(2)

Maloodberateľ,8) ktorý prevádzkuje malú vodnú elektráreň, môže prekročiť určený ročný ...

(3)

V prípade kolísania výkonu výroby malej vodnej elektrárne danej osobitnými podmienkami výroby ...

- do výšky 30 % priemerného mesačného výkonu výroby malej vodnej elektrárne, ak jej priemerný ...

- do výšky 20 % priemerného mesačného výkonu výroby malej vodnej elektrárne, ak jej priemerný ...

(5)

Veľkoodberateľom a stredným odberateľom, ktorí prevádzkujú malú vodnú elektráreň, sa môže ...

§ 6
Dôsledky nevyužívania malej vodnej elektrárne
(1)

Prevádzkovanie malej vodnej elektrárne a plynulosť dodávky elektriny do zariadení pre verejný ...

(2)

Ak kontrolné orgány zistia neodôvodnené nevyužívanie malej vodnej elektrárne prevádzkovanej ...

(3)

Ak kontrolné orgány zistia neodôvodnené nevyužívanie malej vodnej elektrárne prevádzkovanej ...

(4)

Ak kontrolné orgány zistia nevyužívanie malej vodnej elektrárne prevádzkovanej občanom alebo ...

§ 7
Cena

Výkupnú cenu elektriny vyrobenej v malej vodnej elektrárni a dodanej do zariadení pre verejný rozvod ...

§ 8
Záverečné ustanovenie

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1984.

Prvý námestník:

Ing. Rusňák CSc. v. r.

Poznámky

 • 1)  § 3 zákona č. 79/1957 Zb.
 • 2)  § 17 Hospodárskeho zákonníka.
 • 3)  § 18 a 19 vyhlášky Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 171/1982 Zb. o základných ...
 • 4)  Napr. správa povodia, okresný národný výbor, hydrometeorologický ústav.
 • 5)  Podmienky oslobodenia príjmov z prevádzky malých vodných elektrární od dane z príjmu obyvateľstva ...
 • 6)  § 4 ods. 7 vyhlášky Ministerstva financií č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov. ...
 • 7)  § 4 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 171/1982 Zb.
 • 8)  § 4 ods. 4 vyhlášky č. 171/1982 Zb.
 • 9)  § 8 vyhlášky č. 171/1982 Zb.
 • 10)  § 19 ods. 6 vyhlášky č. 171/1982 Zb.
 • 11)  § 3 zákona č. 64/1962 Zb., ktorým sa rozširuje pôsobnosť Štátnej energetickej inšpekcie.
 • 12)  § 5 ods. 1 písm. b) a c) vyhlášky č. 171/1982 Zb.
 • 13)  § 8 ods. 7 vyhlášky č. 171/1982 Zb.
 • 14)  Výmer Federálneho cenového úradu č. 1513/07.1/82 z 1. júna 1982.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore