Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
14.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška ministerstiev všeobecného strojárstva a ťažkého strojárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojárskych výrobkov 135/1964 účinný od 01.05.1990 do 31.12.1991


Platnosť od: 30.06.1964
Účinnosť od: 01.05.1990
Účinnosť do: 31.12.1991
Autor: Ministerstvo ťažkého strojárstva
Oblasť: Zmluvy v obchodnom práve, Hospodárske zmluvy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška ministerstiev všeobecného strojárstva a ťažkého strojárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojárskych výrobkov 135/1964 účinný od 01.05.1990 do 31.12.1991
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 135/1964 s účinnosťou od 01.05.1990 na základe 103/1990

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ministerstiev všeobecného strojárstva a ťažkého strojárstva

ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojárskych a elektrotechnických výrobkov

Ministerstvá všeobecného strojárstva a ťažkého strojárstva po dohode so zúčastnenými ústrednými ...

Prvá časť

§ 1
Rozsah platnosti
(1)

Táto vyhláška upravuje všetky dodávky

a)

strojárskych a elektrotechnických výrobkov a náhradných dielcov k nim,

b)

výrobkov strojárskej metalurgie,

c)

výrobkov z plastických hmôt.*)

(2)

zrušený od 1. 5. 1990

(3)

Táto vyhláška sa však nevzťahuje na dodávky z dovozu a pre vývoz.

(4)

Ustanovenia druhej časti sa vzťahujú primerane aj na práce strojárskej povahy, vykonávané v závode ...

Druhá časť

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 18
Zodpovednosť za vady (záruka) (§ 198 zákona)
(1)

Záručná doba je, pokiaľ v technickej norme nie je určená iná záručná doba, dvanásť mesiacov ...

(2)

Pokiaľ pre výrobok alebo jeho časť je v technickej norme, technických podmienkach, dohodnutých ...

(3)

Pri výrobkoch, na ktorých sa vykonala repasia, dohodnú organizácie rozsah a dobu záruky; nesmie ...

(4)

Ak odberateľ požadoval určitú konštrukciu, spôsob vyhotovenia alebo usporiadania objednaných ...

(5)

Ak dôjde k omeškaniu pri uvedení stroja alebo zariadenia do prevádzky z dôvodov na strane dodávateľa ...

(6)

Dodávateľ nezodpovedá za zhoršenie vlastností plnenia alebo za poškodenie, ktoré bolo spôsobené ...

(7)

Ak

a)

sa výrobok uviedol do prevádzky bez účasti dodávateľa, keď bola jeho účasť dohodnutá,

b)

sa výrobok nepoužíva určeným alebo obvyklým spôsobom,

c)

sa výrobku nevenovala dostatočná starostlivosť, najmä jeho uskladneniu, údržbe a obsluhe; ak ...

d)

na výrobku vykonal odberateľ alebo niekto iný zmeny alebo opravy - s výnimkou opráv nevyhnutných ...

predpokladá sa, že zhoršenie vlastností výrobku alebo poškodenie spôsobil odberateľ.

(8)

Ak sa záručná oprava vykonáva u odberateľa, je odberateľ povinný dať dodávateľovi na použitie ...

(9)

Ak sa dohodnú organizácie na predĺžení záručnej doby alebo na poskytnutí dlhšej záruky, uvedú ...

a)

dobu trvania záruky,

b)

podmienky, za ktorých vzniká povinnosť dodávateľa zo záruky,

c)

spôsob oznámenia záručného prípadu,

d)

obsah a rozsah dodávateľových povinností v záručnom prípade, včítane najdlhšej lehoty na vykonanie ...

e)

povinnosti odberateľa v dobe trvania záruky a ustanovenie o zániku záruky pred uplynutím záručnej ...

(10)

Pri neštandardných výrobkoch s neodstrániteľnou vadou nemôže odberateľ požadovať zrušenie ...

(11)

Ak žiada odberateľ odstránenie vady, má dodávateľ právo určiť, či sa vykoná oprava alebo ...

Tretia časť

DODÁVKY POLOTOVAROV A VÝROBKOV STROJÁRSKEJ METALURGIE

§ 19
Vymedzenie dodávok

Výrobky strojárskej metalurgie sú odliatky zo šedej liatiny, tvárnej a temperovanej liatiny, odliatky ...

§ 24
Náhrada škody
(1)

Ak zistí odberateľ neodstrániteľnú vadu až v priebehu spracovania alebo po jeho ukončení, má ...

(2)

Dohodou organizácií možno určiť pevnú náhradu za opravy vadných výrobkov vykonané odberateľom. ...

(3)

Pri neštandardných výrobkoch s odstrániteľnou vadou môže odberateľ vykonať opravu na náklad ...

§ 25
Záručná doba

Záručná doba je, pokiaľ v technickej norme nie je určená iná záručná doba, 6 mesiacov od splnenia ...

§ 36

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1964.

Minister ťažkého strojárstva:

Pešl v. r.

Minister všeobecného strojárstva:

Poláček v. r.

Prílohy

  Príloha vyhlášky č. 135/1964 Zb.

  Dodávky staničných akumulátorových batérií

  Uskladnenie

  (1) Odberateľ uskladní

  a) olovené dosky v miestnosti s teplotou od 15 oC do 30 oC, oddelene kladné a záporné, zvisle zástavkami ...

  b) sklenené balóny tak, aby nedošlo k ich poškodeniu,

  c) nerozbalené drevené stojany v suchej miestnosti so stálou teplotou

  d) debny s nápisom „Nevybaľovať" na vlhkom mieste.

  Montáž a uvedenie batérie do prevádzky

  (2) Montáž batérií robí výrobca, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

  (3) Výrobca pred začatím montáže objedná u svojich poddodávateľov kyselinu sírovú, kyslík ...

  Pripravenosť na montáž

  (4) Odberateľ je poviný v dojednaných lehotách

  a) pripraviť a vyčistiť akumulátorovňu,

  b) zabezpečiť inštaláciu vedenia od nabíjacieho zdroja k batérii, prípadne od batérie k spotrebičovi ...

  c) udržiavať teplotu vzduchu v akumulátorovni najmenej + 10 oC.

  (5) Ak je odberateľ v omeškaní s prípravou pracoviska, je výrobca oprávnený inneď svojho montéra ...

  (6) Výrobca zodpovedá odberateľovi za akosť batérie dvanásť mesiacov od prevzatia betérie odberateľom ...

  Vrátenie obalov

  (7) Odberateľ je poviný vrátiť na svoj náklad a na svoje nebezpečie najneskoršie do 10 dní po ...

Poznámky

 • *)  Tieto ZPD sa vzťahujú na súčiastky a finálne výrobky z plastických hmôt, okrem súčiastok a ...
 • **)  Opravy strojárskych výrobkov sa spravujú ustanoveniami vyhlášok Ministerstva všeobecného strojárstva ...
 • *)  Tým sa pre odbytové organizácie určuje odchylná úprava z ustanovenia § 204 ods. 1 zákona.
 • 1)  § 239 Hospodárskeho zákonníka.
 • 2)  § 14 ods. 1 zákona č. 142/1970 Zb. o devízovom hospodárstve. § 21 ods. 1 vyhlášky Federálneho ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore