Všetky konsolidované znenia predpisu 132/2009

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 15.03.2014 61/2014 Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 132/2009 Z. z. o podmienkach na poskytovanie akreditovaných certifikačných služieb a o požiadavkách na audit, rozsah auditu a kvalifikáciu audítorov 61/2014 účinný od 15.03.2014 do 17.10.2016
2 08.04.2009 účinný od 08.04.2009 do 14.03.2014
MENU
Hore