Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky 131/2023 účinný od 19.04.2023

Platnosť od: 19.04.2023
Účinnosť od: 19.04.2023
Autor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna hospodárska politika

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky 131/2023 účinný od 19.04.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 131/2023 s účinnosťou od 19.04.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

ktorou sa zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. a) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:

§ 1

Zakazuje sa:

a)

vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky okrem vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín, ktoré boli prepustené do colného režimu tranzit alebo ktoré budú pri vstupe na územie Slovenskej republiky prepustené do colného režimu tranzit na hraničnej pobočke colného úradu a

b)

prepustenie vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny do colného režimu prepustenie do voľného obehu, aktívny zušľachťovací styk, konečné použitie, a colné uskladňovanie.

§ 2

Zoznam vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín podľa § 1 je uvedený v prílohe.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Karel Hirman v. r.

Prílohy

  Príloha k vyhláške č. 131/2023 Z. z.

  Zoznam vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín podľa § 1

  1001 pšenica a súraž
  1002 raž
  1003 jačmeň
  1004 ovos
  1005 kukurica
  1007 zrná ciroku
  1008 pohánka, proso a lesknica kanárska, ostatné obilniny
  121291 cukrová repa
  1701 trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, v pevnom stave
  1702 ostatné cukry, vrátane chemicky čistej laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevnej forme, cukrové sirupy neobsahujúce pridané ochucujúce alebo farbiace látky; umelý med, tiež zmiešaný s prírodným medom; karamel
  1703 melasy získané z extrakcie alebo rafinácie cukru
  11 mlynárske výrobky, slad, škroby, inulín, pšeničný lepok
  1201 sójové bôby, tiež drvené
  1204 ľanové semená, tiež drvené
  1205 semená repky alebo semená repky olejnej, tiež drvené
  1206 slnečnicové semená, tiež drvené
  1207 ostatné olejnaté semená a olejnaté plody, tiež drvené
  1210 chmeľové šištičky, čerstvé alebo sušené, tiež mleté, v prášku alebo vo forme peliet, lupulín
  07 zelenina, jedlé rastliny, korene a hľuzy
  08 jedlé ovocie a orechy; šupy citrusových plodov alebo melónov
  20 prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo ostatných častí rastlín
  5302 Konopa siata (Cannabis sativa L.), surová alebo spracovaná, ale nespradená; kúdeľ a odpad z konopy siatej (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)
  2204 víno z čerstvého hrozna, vrátane vína obohateného alkoholom; hroznový mušt iný ako položky 2009
  2209 ocot a náhradky octu získané z kyseliny octovej
  2207 etylakohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % vol alebo viac; etylalkohol a ostatné destiláty, denaturované, s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom
  04090000 prírodný med
  04100000 jedlé produkty živočíšneho pôvodu inde nešpecifikované ani nezahrnuté (poznámka: výlučne materská kašička a propolis, jedlé)
  05119985 ostatné (poznámka: výlučne materská kašička a propolis, nejedlé)
  12129995 ostatné (poznámka: výlučne peľ)
  15219091 15219099 včelí vosk a ostatné hmyzie vosky, tiež rafinované alebo farbené surové včelí vosk a ostatné hmyzie vosky, tiež rafinované alebo farbené ostatné

Načítavam znenie...
MENU
Hore