Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71085
Dôvodové správy: 2414
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
04.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 44/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov 130/2020 účinný od 23.05.2020


Platnosť od: 22.05.2020
Účinnosť od: 23.05.2020
Autor: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Oblasť: Doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 44/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov 130/2020 účinný od 23.05.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 130/2020 s účinnosťou od 23.05.2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ...

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 11h zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 44/2016 Z. z., ...

1.

Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Dokumentácia podľa odseku 1 sa vedie v elektronickej podobe prostredníctvom jednotného informačného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu1znie:

„1) § 9 ods. 6 a § 10 ods. 7 zákona č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave ...

2.

§ 2 až 5 vrátane nadpisov znejú:

„§ 2 Kniha účastníkov kurzu[k § 11h písm. a) zákona] O účastníkoch kurzu sa vedie kniha účastníkov kurzu, ...

3.

Nadpis § 7 znie: „Skúšobná komisia [k § 11h písm. e) a n) zákona]“.

4.

§ 7 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Skúšobná komisia sa schádza minimálne raz za tri mesiace. Skúšobnú komisiu zvoláva a jej rokovanie ...

5.

V § 8 odsek 1 znie:

„(1) Po ukončení kurzu základnej kvalifikácie sa vykonáva pred skúšobnou komisiou skúška na overenie ...

6.

V § 9 odsek 1 znie:

„(1) Termín a miesto konania skúšky sa určí do 30 dní odo dňa zaslania hlásenia o ukončení kurzu a v ...

7.

V § 13 ods. 1 sa nad slovom „miestnosti“ odkaz „1)“ nahrádza odkazom „1a)“ a doterajšia poznámka pod ...

8.

V § 13 sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) schváleným typom identifikačného zariadenia učebne na zabezpečenie odosielania záznamu1b) z priebehu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

„1b) § 27, § 29, § 30, § 32 a 33 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej ...

9.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 znejú:

„2) § 22 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon ...

10.

V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) byť vybavené schváleným typom identifikačného zariadenia výcvikového vozidla na zabezpečenie odosielania ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) § 26, § 28, § 30, § 31 a 33 vyhlášky č. 45/2016 Z. z.“.

11.

V § 15 ods. 4 sa slová „MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA“ nahrádzajú slovami „MINISTERSTVO ...

12.

Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 17a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 23. mája 2020 (1) Dokumentácia o priebehu kurzu začatého ...

13.

V prílohe č. 1 časti A: Rozsah kurzov pre vodiča nákladnej dopravy podľa prílohy č. 1 k zákonu tabuľka ...

14.

Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:

„Prevziať prílohu - VZOR PROTOKOLU O VYKONANÍ SKÚŠKY“.

15.

Príloha č. 6 vrátane nadpisu znie:

„Prevziať prílohu - VZOR PREUKAZU KONTROLÓRA“.

16.

Vyhláška sa dopĺňa prílohou č. 11, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Prevziať prílohu - ZOZNAM UČEBNÝCH ODBOROV A ŠTUDIJNÝCH ODBOROV“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 23. mája 2020.

Andrej Doležal v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore