Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov 13/2009 účinný od 01.02.2009

Platnosť od: 24.01.2009
Účinnosť od: 01.02.2009
Autor: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Metrológia a skúšobníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov 13/2009 účinný od 01.02.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 13/2009 s účinnosťou od 01.02.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

ktorou sa mení vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ...

z 15. januára 2008,

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 9, § 10 ...

Čl. I

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 ...

1.

Slová „Slovenská legálna metrológia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú ...

2.

V § 9 odsek 2 znie:

„(2) Overovacia značka ústavu a určenej organizácie pozostáva z dvojkríža a troch vrcholov ...

3.

V prílohe č. 13 druhej časti oddiele I časti B body 6.1 a 6.2 znejú:

„6.1 Chyba merania sa vyjadruje v relatívnej hodnote ako percentuálny pomer rozdielu medzi objemom ...

4.

V prílohe č. 25 druhej časti bod 3.1 znie:

„3.1 Merací rozsah Merací rozsah analyzátora dychu musí byť od 0,00 mg/l do 1,50 mg/l alebo viac. ...

5.

V prílohe č. 31 druhej časti bod 4.2.2.4 znie:

„4.2.2.4 Etalónové zariadenie so snímačmi na meranie času prejazdu skúšobného vozidla kontrolnými ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2009.

Peter Lukáč v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore