Všetky konsolidované znenia predpisu 13/2008

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.08.2008 299/2008 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 13/2008 Z. z. o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu 299/2008 účinný od 01.08.2008
2 01.02.2007 účinný od 01.02.2007 do 31.07.2008
MENU
Hore