Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 122/2010 účinný od 01.04.2010

Platnosť od: 01.04.2010
Účinnosť od: 01.04.2010
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Colné orgány, Colná správa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 122/2010 účinný od 01.04.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 122/2010 s účinnosťou od 01.04.2010
MENÍ:
419/2006 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 419/2006 účinný od 01.01.2014 do 30.04.2016 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
419/2006 Z. z. Rek. vyhláška ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 419/2006 účinný od 01.01.2014 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
JE VYKONÁVANÝ:
199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov 199/2004 účinný od 01.08.2021 Zákon Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Načítavam znenie...
MENU
Hore