Všetky konsolidované znenia predpisu 122/2010

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.04.2010 účinný od 01.04.2010
MENU
Hore