Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení neskorších predpisov 120/2014 účinný od 15.05.2014

Platnosť od: 10.05.2014
Účinnosť od: 15.05.2014
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Lekárne, liečivá

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení neskorších predpisov 120/2014 účinný od 15.05.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 120/2014 s účinnosťou od 15.05.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 10 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej ...

1.

V prílohe úhradovej skupine číslo 5 sa dopĺňajú tieto slová:

„B01AF02 Apixabán, p.o., všetky množstvá liečiva“. ...

2.

V prílohe úhradovej skupine číslo 28 sa vypúšťajú slová „pevné liekové formy“.

3.

V prílohe úhradová skupina číslo 34 znie:

„34 N02AA01 Morfín, p.o., 30 mg, 60 mg a 100 mg nie je určený pevné liekové formy“. ...

4.

Príloha sa dopĺňa úhradovými skupinami čísel 73 až 90, ktoré znejú:

„73 A07EC02 Mesalazín, p.o., všetky množstvá lieèiva 1,00 74 A10BB07 Glipizid, p.o., GITS predĺžené ...

5.

V prílohe časti vysvetlivky sa na konci pripájajú tieto slová „crm.“ – „krém“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2014.

Zuzana Zvolenská v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore