Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
09.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov 119/2013 účinný od 01.01.2014


Platnosť od: 24.05.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Metrológia a skúšobníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 119/2013 s účinnosťou od 01.01.2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní ...

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 50 zákona č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve ...

§ 1
a)

opis a vyobrazenie puncových značiek, označenia „METAL“, značky Puncového úradu Slovenskej ...

b)

podrobnosti puncovej kontroly a skúšania výrobkov z drahých kovov,

c)

zloženie klenotníckych zliatin,

d)

rýdzosť spájok,

e)

tovar podľa § 2 ods. 3 písm. a) zákona s veľmi nízkou hmotnosťou,

f)

starý tovar, ktorý nepodlieha puncovej kontrole,

g)

spôsob výberu vzoriek z razby mincí podľa § 2 ods. 3 písm. d) zákona predkladaných na overenie ...

h)

podrobnosti označovania zliatkov.

§ 2
(1)

Puncovú značku na zlatý tovar rýdzosti 999/1000 tvorí obraz hlavy orla hľadiaceho vľavo v obryse ...

(2)

Puncovú značku na zlatý tovar rýdzosti 986/1000 tvorí obraz hlavy orla hľadiaceho vľavo v obryse ...

(3)

Puncovú značku na zlatý tovar rýdzosti 900/1000 tvorí obraz hlavy orla hľadiaceho vľavo v obryse ...

(4)

Puncovú značku na zlatý tovar rýdzosti 750/1000 tvorí obraz hlavy kohúta hľadiaceho vľavo v ...

(5)

Puncovú značku na zlatý tovar rýdzosti 585/1000 tvorí obraz hlavy labute hľadiacej vľavo v obryse ...

(6)

Puncovú značku na zlatý tovar rýdzosti 375/1000 tvorí obraz dvojkríža na trojvrší umiestnený ...

§ 3
(1)

Puncovú značku na strieborný tovar rýdzosti 999/1000 tvorí obraz hlavy kamzíka hľadiaceho mierne ...

(2)

Puncovú značku na strieborný tovar rýdzosti 959/1000 tvorí obraz hlavy kamzíka hľadiaceho mierne ...

(3)

Puncovú značku na strieborný tovar rýdzosti 925/1000 tvorí obraz hlavy kamzíka hľadiaceho mierne ...

(4)

Puncovú značku na strieborný tovar rýdzosti 900/1000 tvorí obraz hlavy zajaca hľadiaceho vľavo ...

(5)

Puncovú značku na strieborný tovar rýdzosti 835/1000 tvorí obraz hlavy zajaca hľadiaceho vľavo ...

(6)

Puncovú značku na strieborný tovar rýdzosti 800/1000 tvorí obraz hlavy zajaca hľadiaceho vľavo ...

§ 4
a)

0 pre rýdzosť 999/1000 v obryse kruhu,

b)

1 pre rýdzosť 950/1000 v obryse obdĺžnika, ktorého horná strana je vyklenutá,

c)

2 pre rýdzosť 900/1000 v obryse obdĺžnika, ktorého bočné strany sú vyklenuté,

d)

3 pre rýdzosť 850/1000 v obryse symetrického šesťuholníka,

e)

4 pre rýdzosť 800/1000 v obryse vzniknutom čiastočným prienikom dvoch kruhov rovnakého priemeru. ...

§ 5
(1)

Na rozlíšenie pracoviska úradu, ktoré puncovou značkou trvalo označí tovar, sa použije veľké ...

(2)

Pracoviská úradu sa označujú ako

a)

B – Bratislava,

b)

K – Košice,

c)

L – Levice,

d)

T – Trenčín.

§ 6

Označenie „METAL“ tvorí veľkými písmenami uvedený nápis „METAL“, „MET“ alebo „M“ ...

§ 7

Značku úradu tvorí obraz dvojkríža na trojvrší umiestnený v obryse kruhového tvaru odseknutého ...

§ 8

Úradný znak na označovanie zliatkov tvorí štátny znak Slovenskej republiky, v hornej časti v ...

§ 9

Vyobrazenie puncových značiek, označenia „METAL“, značky úradu a úradného znaku na označovanie ...

§ 10
(1)

Trvalé označenie tovaru puncovou značkou sa vykonáva mechanickým odtlačkom razidla. Ak je to technicky ...

(2)

Ak sa má tovar zhotovený z viacerých drahých kovov trvalo označiť rôznymi puncovými značkami, ...

(3)

Ak je tovar zhotovený z drahého a obyčajného kovu, označí sa príslušná časť z drahého kovu ...

(4)

Osvedčenie o rýdzosti tovaru obsahuje opis tovaru, jeho hmotnosť, zistenú rýdzosť, druh drahého ...

§ 11
(1)

Klenotnícka zliatina zlata môže okrem zlata obsahovať striebro, meď, zinok, mangán, nikel, železo ...

(2)

Klenotnícka zliatina striebra môže okrem striebra obsahovať meď a zinok.

(3)

Klenotnícka zliatina platiny môže okrem platiny obsahovať paládium, zlato, meď, volfrám, kobalt ...

(4)

Na kovy do 5 ‰ sa neprihliada.

§ 12
(1)

Rýdzosť spájky na spájkovanie zlatého tovaru s rýdzosťou 375/1000, 585/1000 a 750/1000 nemôže ...

(2)

Rýdzosť spájky na spájkovanie tovaru s rýdzosťou 900/1000 alebo vyššou môže byť najmenej ...

(3)

Rýdzosť spájky na spájkovanie strieborného tovaru môže byť najmenej 600/1000 striebra.

(4)

Rýdzosť spájky na spájkovanie platinového tovaru môže byť najmenej 585/1000 zlata.

(5)

Na spájkovanie strojovo vyrábaných zlatých retiazok a strieborných retiazok je možné použiť ...

(6)

Spájka môže obsahovať prímesi na zníženie bodu topenia.

§ 13
(1)

Za tovar s veľmi nízkou hmotnosťou sa považuje tovar, ktorého hmotnosť nie je vyššia ako

a)

0,5 g pri zlatom tovare a platinovom tovare,

b)

2 g pri striebornom tovare.

(2)

Tovar s veľmi nízkou hmotnosťou sa označí zodpovednostnou značkou a rýdzostným číslom na hlavnej ...

§ 14
a)

razené do roku 1939, ak nie sú súčasťou tovaru v pevnom spojení, napríklad spájkovaním alebo ...

b)

razené do konca roka 1992 Štátnou mincovňou v Kremnici a označené mincovou značkou, ktorú tvorí ...

§ 15
(1)

Z každej partie razených mincí vyberá komisia vymenovaná výrobcom náhodným výberom bez predchádzajúcej ...

(2)

Partiou je množstvo mincí vyrazené z polotovaru, ktorého hmotnosť pri zlatých minciach, platinových ...

§ 16
(1)

Rýdzosť zlatých mincí sa určuje kupelačnou metódou podľa technickej normy.1) Určená rýdzosť ...

(2)

Rýdzosť strieborných mincí sa určuje potenciometrickou titráciou podľa technickej normy.2) Určená ...

(3)

Rýdzosť platinových mincí sa určuje gravimetrickou metódou podľa technickej normy.3) Určená ...

(4)

Rýdzosť paládiových mincí sa určuje gravimetrickou metódou podľa technickej normy.4) Určená ...

§ 17

Zliatky drahých kovov do hmotnosti 50 g sa označia iba úradným znakom; zliatky s hmotnosťou 50 ...

§ 18

Do 31. decembra 2013 sa za tovar s veľmi nízkou hmotnosťou považuje tovar, ktorého hmotnosť nie ...

§ 19

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2013 okrem § 13 ods. 1 písm. b), ktorý nadobúda ...

Tomáš Malatinský v. r.

Prílohy

    Príloha k vyhláške č. 119/2013 Z. z.

    SLOVENSKÉ PUNCOVÉ ZNAČKY

    Prevziať prílohu - Obrázok ...

Poznámky

  • 1)  STN EN ISO 11426 (42 0651) Stanovenie zlata v klenotníckych zliatinách zlata. Kupelačná metóda ...
  • 2)  STN EN 31427 + AC (42 0656) Stanovenie striebra v klenotníckych zliatinách striebra. Odmerná (potenciometrická) ...
  • 3)  STN EN ISO 11210 (42 0661) Stanovenie platiny v klenotníckych zliatinách platiny. Gravimetrická metóda ...
  • 4)  STN EN ISO 11490 (42 0663) Stanovenie paládia v klenotníckych zliatinách paládia. Gravimetrická ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore