Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov 119/2003 účinný od 15.04.2003 do 31.03.2010

Platnosť od: 04.04.2003
Účinnosť od: 15.04.2003
Účinnosť do: 31.03.2010
Autor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana spotrebiteľa, Informácie a informačný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov 119/2003 účinný od 15.04.2003 do 31.03.2010
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 119/2003 s účinnosťou od 15.04.2003
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii ...

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 31 ods. 2 ...

§ 1
Predmet úpravy
a)

udržiavaní a využívaní jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie (ďalej len ...

b)

štruktúre, obsahu, rozsahu a o spôsobe aktualizácie a periodicite údajových dokumentov a informácií, ...

c)

štruktúre a obsahu krízového plánu.

Udržiavanie a využívanie informačného systému
§ 2
(1)

Udržiavanie informačného systému je zabezpečenie nepretržitej funkčnosti jeho technických prostriedkov, ...

(2)

Technické prostriedky sú zariadenia určené na vytváranie, spracúvanie, prenos, ukladanie a ochranu ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore