Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
09.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 485/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín 117/2013 účinný od 01.06.2013


Platnosť od: 24.05.2013
Účinnosť od: 01.06.2013
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Oblasť: Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 485/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín 117/2013 účinný od 01.06.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 117/2013 s účinnosťou od 01.06.2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ...

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 40 písm. a) a b) zákona ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 485/2011 Z. z., ...

1.

V § 5 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak sa žiadosť týka autorizácie prípravku ...

2.

V § 5 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Súčasťou odborného posudku sú informácie uvedené ...

3.

V § 5 ods. 10 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak sa menia údaje v nej uvedené“. ...

4.

V § 6 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Tento prípravok sa pre príslušnú oblasť neoznačuje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:

„29a) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 488/2011 ...

5.

V § 9 ods. 4 sa odkaz 28 nahrádza odkazom 29 a na konci sa pripája táto veta: „Tento prípravok ...

6.

V § 12 odsek 2 znie:

„(2) Súčasťou žiadosti podľa odseku 1 sú odborné posudky odborných pracovísk. Ak sa prípravok ...

7.

V § 14 ods. 1 písm. a) sa slová „toxický, veľmi toxický, karcinogénny, mutagénny alebo poškodzujúci ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 42a znie:

„42a)
Príloha II bod 3.6.5. nariadenia (ES) č. 1107/2009.“.

8.

V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) je klasifikovaný ako karcinogénny, mutagénny alebo toxický pre reprodukciu kategórie 2 a ...

9.

V § 15 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) potvrdenie, že držiteľ autorizácie je vlastníkom dokumentačného súboru údajov alebo súhlas ...

10.

V § 15 ods. 5 sa vypúšťa písmeno b).

11.

V § 15 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Ak sa prehodnotenie existujúcej autorizácie prípravku na ochranu rastlín vykonáva zonálne ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 46a až 46c znejú:

„46a) Nariadenie Komisie (ES) č. 737/2007 z 27. júna 2007 o ustanovení postupu pri obnove zaradenia ...

Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 485/2011 Z. z. VZOR Žiadosť o autorizáciu, vzájomné uznávanie ...

13.

Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 2a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2a k vyhláške č. 485/2011 Z. z. Obsah odborného posudku Odborný posudok obsahuje ...

14.

Príloha č. 3 znie:

„Príloha č. 3 k vyhláške č. 485/2011 Z. z. VZOR ŽIADOSŤ O POVOLENIE POUŽÍVANIA PRÍPRAVKU ...

15.

Za prílohu č. 3 sa vkladá príloha č. 3a, ktorá vrátane nadpisu znie:

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 491/2011 ...

16.

Príloha č. 4 znie:

„Príloha č. 4 k vyhláške č. 485/2011 Z. z. VZOR OZNÁMENIE PLÁNOVANÉHO VYKONANIA SKÚŠOK PODĽA ...

17.

Príloha č. 5 znie:

„Príloha č. 5 k vyhláške č. 485/2011 Z. z. VZOR ŽIADOSŤ O POVOLENIE PARALELNÉHO OBCHODU PRÍPRAVKU ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2013.

Ľubomír Jahnátek v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore