Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe označenia územia vojenského obvodu a jeho častí, nápisoch na tabuliach, vzore tabúľ a o spôsobe ich umiestnenia na území vojenského obvodu 114/2012 účinný od 01.07.2012

Platnosť od: 23.03.2012
Účinnosť od: 01.07.2012
Autor: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Oblasť: Vojenské právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe označenia územia vojenského obvodu a jeho častí, nápisoch na tabuliach, vzore tabúľ a o spôsobe ich umiestnenia na území vojenského obvodu 114/2012 účinný od 01.07.2012
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 114/2012 s účinnosťou od 01.07.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe označenia územia vojenského obvodu a jeho častí, nápisoch ...

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 4 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských ...

§ 1
(1)

Územie vojenského obvodu, na ktoré nie je trvalý zákaz vstupu, sa označuje tabuľami s nápisom ...

(2)

Územie vojenského obvodu, na ktoré je trvalý zákaz vstupu, sa označuje tabuľami s nápisom podľa ...

(3)

Časť územia vojenského obvodu, na ktorú je trvalý zákaz vstupu, sa označuje tabuľami s nápisom ...

(4)

Na území vojenského obvodu sa umiestňujú tabule s nápisom podľa vzoru č. 4 uvedeného v prílohe. ...

(5)

Označenie územia vojenského obvodu alebo jeho častí podľa odsekov 2 a 3 sa dopĺňa označením ...

§ 2
(1)

Tabule podľa § 1 ods. 1 majú rozmery 60 cm x 40 cm. Tabule majú biely podklad, na ktorom je umiestnený ...

(2)

Tabule podľa § 1 ods. 2 a 3 majú rozmery 60 cm x 40 cm. Tabule majú žltý podklad, na ktorom je ...

(3)

Tabule podľa § 1 ods. 1 a 2 sa umiestňujú na samostatnej konštrukcii na dobre viditeľnom mieste ...

(4)

Tabule podľa § 1 ods. 3 sa umiestňujú na samostatnej konštrukcii po obvode uzavretých alebo ohradených ...

(5)

Tabule podľa § 1 ods. 4 majú rozmery 100 cm x 150 cm. Tabule majú biely podklad, na ktorom je umiestnený ...

(6)

Piktogram podľa § 1 ods. 5 má rozmery 30 cm x 21 cm a umiestňuje sa vo výške 130 cm nad terénom ...

(7)

Pruhové označenie podľa § 1 ods. 5 sa umiestňuje na hraničných stromoch alebo na hraničných ...

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2012.

Iveta Radičová v. r.

Prílohy

  Príloha k vyhláške č. 114/2012 Z. z.

  Vzory tabúľ označujúcich územie vojenského obvodu

  Vzor č. 1

  Vzor č. 2

  Vzor č. 3

  Vzor č. 4

  Vzor č. 5

Poznámky

 • 1)  § 26 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona č. 330/2003 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore