Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
12.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 133/1964 Zb. o cestnom prepravnom poriadku 1) 106/1984 účinný od 01.01.1985 do 31.08.1996


Platnosť od: 09.11.1984
Účinnosť od: 01.01.1985
Účinnosť do: 31.08.1996
Autor: Federálne ministerstvo dopravy
Oblasť: Cestná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 133/1964 Zb. o cestnom prepravnom poriadku 1) 106/1984 účinný od 01.01.1985 do 31.08.1996
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 106/1984 s účinnosťou od 01.01.1985

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Federálneho ministerstva dopravy

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 133/1964 Zb. o cestnom prepravnom poriadku1) ...

Federálne ministerstvo dopravy po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa ...

Čl.I

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 133/1964 Zb. o cestnom prepravnom poriadku sa mení a dopĺňa takto: ...

1.

V § 8 ods. 3 sa za slovo „zaobstaraním“ vkladajú slová „alebo znehodnotením (označením)“. ...

2.

V § 10 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Cestujúci môže zaujať miesto na sedenie, na ktoré bola vydaná inému cestujúcemu miestenka ...

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

3.

V § 10 ods. 6 sa odkaz na „odseku 4“ nahrádza odkazom na „odseku 5“.

4.

§ 11 ods. 2 znie:

„(2) Výšku cestovného i rozsah a podrobné podmienky pre priznanie nárokov na zľavu cestovného ...

5.

V § 11 ods. 4 posledná veta znie:

„Cestujúci s platným cestovným lístkom pre jednotlivú cestu má právo na vrátenie zaplateného ...

6.

V § 12 ods. 1 sa na konci druhej vety slová „Ministerstvo dopravy“ nahrádzajú slovom „tarifa“. ...

7.

V § 13 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Vzory cestovných lístkov určuje tarifa.".

8.

V § 14 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Vo vozidlách alebo spojoch, pri ktorých je vylúčená ...

9.

V § 16 ods. 1 prvá veta znie:

„Cestovným poriadkom alebo výveskou sa môže určiť, že priurčitých spojoch treba alebo možno ...

10.

V § 16 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Miestenky sa predávajú vo vybraných výdajniach cestovných lístkov; vodič miestenky nepredáva. ...

Doterajšie odseky 2, 3 a 4 sa označujú ako odseky 3, 4 a 5.

11.

§ 16 ods. 3 znie:

„(3) Cestujúci s miestenkou stráca právo na svoje miesto, ak ho neobsadí pred odchodom spoja zo ...

12.

V § 16 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a preto sa vzdal cesty".

13.

§ 16 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Miesta, na ktoré sú predané miestenky podľa odseku 1, označí dopravca tabuľkou, na ktorej ...

14.

§ 17 ods. 7 znie:

„(7) Ak cestujúci má batožinu, prepravuje ju dopravca buď spoločne s ním a pod jeho dohľadom, ...

15.

V § 18 ods. 2 sa na konci štvrtej vety pripájajú tieto slová: „alebo vodiča".

16.

V § 18 ods. 5 sa v tretej vete vypúšťa časť vety za bodkočiarkou a na konci sa pripája táto ...

17.

V § 21 ods. 2 v druhej vete sa za slovo „zastávke" vkladá slovo „cestujúceho".

18.

§ 21 ods. 3 prvá veta znie:

„Vozidlá použité na prepravu cestujúcich musia byť čisté, v riadnom technickom stave, musia ...

19.

V § 21 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Sedadlá, na ktorých je osobitnými predpismi2) ...

20.

V § 21 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Miestenky na tieto miesta pri spojoch, pri ktorých ...

21.

V § 22 ods. 2 písmeno d) znie:

„d)
bezdôvodne uvádzať do činnosti návestné zariadenie vo vozidle,“.

22.

V § 22 ods. 4 prvá veta znie:

„S výnimkou prípadov uvedených v § 10 ods. 1 písm. a), b) a c) nastupujú cestujúci do vozidla ...

23.

§ 22 sa dopĺňa novým odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Cestujúci sú povinní na vyzvanie osoby uplatňujúcej nárok na vyhradené miesto alebo na ...

24.

V § 23 sa odkaz na § 16 ods. 2 nahrádza odkazom na § 16 ods. 3.

25.

V § 30 sa vypúšťa odsek 3.

26.

V § 32 ods. 7 tretia veta znie: „Na požiadanie cestujúceho je vodič povinný vydať potvrdenku ...

27.

V § 32 ods. 11 sa na konci pripájajú tieto slová: „len so súhlasom vodiča.".

28.

§ 34 ods. 1 znie:

„(1) Dopravcovia, cestujúci a v nepravidelnej hromadnej preprave osôb aj objednávatelia prepravy ...

29.

V § 34 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak sa v pravidelnej hromadnej preprave osôb neuskutočnila preprava cestujúceho s platným ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

30.

V § 62 ods. 2 sa citácia „§ 33" nahrádza citáciou „§ 32".

31.

V § 65 ods. 3 sa odkaz na „§ 48" nahrádza odkazom na „§ 40 ods. 8".

32.

§ 73 ods. 1 znie:

„(1) Práva, ktoré má oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou, sa musia uplatniť ...

33.

V § 73 ods. 7 sa v prvej vete slová „10 Kčs" nahrádzajú slovami „50 Kčs".

34.

V § 75 sa v časti vety pred bodkočiarkou za slovo „Premlčanie" vkladajú slová „a zánik".

Čl.II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1985.

Minister:

Ing. Blažek v. r.

Poznámky

  • 1)  Konečné znenie cestného prepravného poriadku je odtlačené v čiastke 25/1984 Vestníka dopravy. ...
  • 2)  § 31 ods. 2 vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 100/1975 Zb. o pravidlách cestnej premávky. ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore