Všetky konsolidované znenia predpisu 105/2012

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.05.2012 účinný od 01.05.2012
MENU
Hore