Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o úhradách za niektoré úkony Puncového úradu Slovenskej republiky 102/2004 účinný od 15.03.2012 do 31.05.2013

Platnosť od: 28.02.2004
Účinnosť od: 15.03.2012
Účinnosť do: 31.05.2013
Zrušený: ko.5Z.5628
Autor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Mena, obeh peňazí, Metrológia a skúšobníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o úhradách za niektoré úkony Puncového úradu Slovenskej republiky 102/2004 účinný od 15.03.2012 do 31.05.2013
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 102/2004 s účinnosťou od 15.03.2012 na základe 86/2012
ZRUŠENÝ:
94/2013 Z. z. Zákon o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov 94/2013 účinný od 21.07.2020 Zákon o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov
MENÍ:
86/2012 Z. z. Vyhláška ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 102/2004 Z. z. o úhradách za niektoré úkony Puncového úradu Slovenskej republiky v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 120/2008 Z. z. 86/2012 účinný od 15.03.2012 do 01.06.2013 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 102/2004 Z. z. o úhradách za niektoré úkony Puncového úradu Slovenskej republiky v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 120/2008 Z. z.
86/2012 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 102/2004 Z. z. o úhradách za niektoré úkony Puncového úradu Slovenskej republiky v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 120/2008 Z. z. 86/2012 účinný od 15.03.2012 do 31.05.2013 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 102/2004 Z. z. o úhradách za niektoré úkony Puncového úradu Slovenskej republiky v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 120/2008 Z. z.
120/2008 Z. z. Vyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 102/2004 Z. z. o úhradách za niektoré úkony Puncového úradu Slovenskej republiky 120/2008 účinný od 15.04.2008 do 01.06.2013 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 102/2004 Z. z. o úhradách za niektoré úkony Puncového úradu Slovenskej republiky
JE VYKONÁVANÝ:
10/2004 Z. z. Zákon o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) 10/2004 účinný od 01.06.2007 do 31.05.2013 Zákon o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon)
10/2004 Z. z. o pucovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) 10/2004 účinný od 01.06.2007 do 01.06.2013 Zákon o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon)
Načítavam znenie...
MENU
Hore